មានបន្ថែមម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរ១ទៀតរបស់ជប៉ុនបានដាក់ឲ្យដំណើរការវិញ

មានបន្ថែមម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរ១ទៀតរបស់ជប៉ុនបានដាក់ឲ្យដំណើរការវិញ - ảnh 1
រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ​ Oi (រូបថត៖​ Internet)
VOV-  ​​សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនថាមពលអគ្គីសនី Kansai( KEPCO)​
បានឲ្យដឹង កាលពីថ្ងៃទី​២១​កក្កដាថា៖ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រលេខ ៤ ​របស់រោងចក្រ
ថាមពលអគ្គីសនី   OI​​-ខែត្រ​  Fukui បានដាក់ឲ្យដំណើរការ​វិញ ហើយនឹងធ្វើ
សកម្មភាពអស់ពលានុភាភនៅថ្ងៃ ទី​២៥​ កក្កដាខាងមុខ។​នេះជាម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់
ទ័រទី​២​ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការវិញ​ក្រោយពី ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រពាណីជ្ជកម្ម
ទាំងឡាយរបស់ជប៉ុត្រូវផ្អាក់សកម្មភាពដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ក្រោយ
ពីឧប្បតិ្តហេតុ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅរោងចក្រថាមពលអគ្គីសនី Fukushima លេខ១របស់
ក្រុមហ៊ុនថាមពលអគ្គីសនីតូក្យូ   (TEPCO) កាលពីខែមិនាឆ្នាំទៅមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ