មានមនុស្សជាង ២២ លាននាក់ ឆ្លងជំងឺរាតត្បតកូវីដ១៩នៅលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ១ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា (តាមម៉ោង UTC) ពិភពលោកបានកត់ត្រា ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុបមានចំនួន ២២ លាននាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង ៧៧៦.៨០០ នាក់។
មានមនុស្សជាង ២២ លាននាក់ ឆ្លងជំងឺរាតត្បតកូវីដ១៩នៅលើពិភពលោក - ảnh 1 មានមនុស្សជាង ២២ លាននាក់ ឆ្លងជំងឺរាតត្បតកូវីដ១៩នៅលើពិភពលោក (រូបថត៖ AP)

យោងតាមការស្តិតិរបស់គេហទំព័រ worldometers.info បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង ១ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា (តាមម៉ោង UTC) ពិភពលោកបានកត់ត្រា ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុបមានចំនួន ២២ លាននាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង ៧៧៦.៨០០ នាក់។

ជំងឺរាតត្បាតមិនទាន់មានសញ្ញានៃការថយចុះនៅទី្វបអាមេរិកនោះទេ។ អ្នកជំងឺសរុបនៅប្រទេសនេះមានចំនួ ៥,៦ លាននាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកបានស្លាប់ជាង ១៧៣.៧០០ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ