មនុស្សជាង ៥០៥ លាននាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

(VOVWORLD) - កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា កូរ៉េខាងត្បូងបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីជាង ១១៨.៥០០ ករណី និងករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៣០ ករណី ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នក ស្លាប់សរុបកើនដល់ ២១.៣៥៤នាក់។ 

យោងតាមគេហទំព័រស្ថិតិ worldometers.info គិតត្រឹមម៉ោង ៨ ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ពិភពលោកបានកត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ-១៩ជាង ៥០៥ លានករណី ក្នុង នោះមានអ្នកស្លាប់ជាង ៦,២២ លាននាក់។
កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា កូរ៉េខាងត្បូងបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីជាង ១១៨.៥០០ ករណី និងករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ចំនួន ១៣០ ករណី ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នក ស្លាប់សរុបកើនដល់ ២១.៣៥៤ នាក់។ នៅក្នុងប្រទេសចិន ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា បានប្រកាសថា គេបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជាង ២២.៤០០ ករណី និង មានករណីស្លាប់ ៧ ករណី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ