រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំលើកទី៩រដ្ឋសភាវៀតណាម
នីតិកាលទី១៣ (រូបថតៈ chinhphu.vn)


(VOVwolrld)-បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៩នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ នា
ព្រឹកថ្ងៃទី២១ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បណ្តាសមាជិកសមាជិការសភាបាន
ពិភាគ្សាលើ ពង្រាងច្បាប់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម​(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ពង្រាង
ច្បាប់នេះ រួម មានខ្លឹមសារអំពីក្របខ័ណ្ឌ តួនាទី​របស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀត
ណាម ក្នុងប្រព័ន្ធ នយោបាយ។ ពង្រាងច្បាប់លើកនេះ ក៏បានបំពេញបន្ថែមនិង
បំភ្លឺច្បាស់ អំពី តួនាទី ភារកិច្ច និងសកម្មភាពរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិគ្រប់ជាន់
ថ្នាក់ ជាពិសេស គឺបំពេញបន្ថែម កំណត់ច្បាស់សកម្មភាពឃ្លាំមើល បដិវាទ
សង្គម ឲ្យស្របទៅ នឹងរដ្ឋធម្មនុញនិងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ លោកស្រី Tran
Thi Hong Tham សមាជិការសភាទីក្រុង​Can Tho ផ្តល់មតិថា៖ “ចំពោះការរៀប
ចំរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ខ្ញុំស្នើរថា​ត្រូវមានការកំណត់ច្បាស់ជាង អំពី
តួនាទី ភារកិច្ច​ សិទ្ធិអំណាច និងលក្ខណៈធានាសកម្ម​ភាពរបស់រណសិរ្សមាតុ
ភូមិវៀតណាម ជាពិសេសក្នុងសកម្មភាពឃ្លាំមើល និង បដិវាទសង្គម។ ប្រការនេះ
គឺដើម្បីរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមជាកន្លែងប្រមូល ផ្តុំ កសាងផែនមហាសាមគ្គី
ជាតិ រួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយរឹងមាំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព”។
នាពេលរសៀលថ្ងៃដដែល សមាជិកសមាជិការសភា បានពិភាគ្សាអំពី
 ពង្រាងច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធា(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ នោទីនេះ មតិជាច្រើនដែលថា
គម្បីរក្សាអាយុចូលបម្រើកងទ័ពដូចច្បាប់បានកំណត់គឺពីអាយុ១៨ដល់អាយុ២៧
ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ