វៀតណាមជប៉ុនជំរុញខ្លាំងជាងទៀតទំនាក់ទំនងដៃគូរយុទ្ធសាស្រ្ត

វៀតណាមជប៉ុនជំរុញខ្លាំងជាងទៀតទំនាក់ទំនងដៃគូរយុទ្ធសាស្រ្ត - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Pham Binh Minh និងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន
លោក KishidaFumio
(VOVworld)-ទទួលសេចក្តីអញ្ចើញ
របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តី
ការបរទេសវៀតណាម លោក Pham
 Binh Minh រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន
លោក KishidaFumio  
នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមព្រមទាំងធ្វើជាសហអធិបតីកិច្ច
ប្រជុំគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ជប៉ុនលើកទី៦ ចាប់ពី ថ្ងៃទី
៣១កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២សីហា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់ រដ្ឋមន្ត្រី
ការបរទេសជប៉ុន សំដៅជម្រុញថែមទៀត ទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តទូលំទូ
លាយ វៀតណម-ជប៉ុន​ឲ្យអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ