វៀតណាមសកម្មរួមមតិក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប

វៀតណាមសកម្មរួមមតិក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប - ảnh 1
សម័យប្រជុំ១នៃក្រុមប្រឹក្សាសីទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប​(រូបថតៈ TTXVN)


(VOVworld)-ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៣មិថុនា នៅទីក្រុង Geneva ស្វីស កិច្ច ប្រជុំ
លើកទី២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.បបានដំណើការសម័យពិភាក្សា អំពី
សិទ្ធិរដ្ឋប្បវេណី នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍។ គណៈ ប្រ
តិភូវៀតណាម​បានសកម្មចូលរួមរាល់ការពិភាក្សានេះ។ បណ្តាបទថ្លែងមតិ របស់
វៀតណាម បានអះអាងពីការផ្តួចផ្តើមគំនិតមុនក៏ដូចជាក្រោយរបស់វៀត ណាម គឺការពារនិងជម្រុញសិទ្ធិមនុស្ស ជាពិសេសលើកត្រដដែតអំពីវឌ្ឍនភាព ដែល
វៀតណាមសម្រេចបាន ក្នុងការកសាងរបបច្បាប់ ជាពិសេសគឺក្រុមសង្គមដែល
ត្រូវការការពារដូចជា នារី កុមារ និងជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្ស។ គណៈ ប្រតិភូវៀតណាមបានអះអាងជាថ្មីម្តងទៀត ការប្តេជ្ញា អនុវត្តន៍ដោយគ្រប់​គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវរាល់កិច្ចសន្យាស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងតួនាទីជាសមាជិកក្រុម ប្រឹក្សា
សិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងផ្តល់មតិជាច្រើនស្តីអំពីដំណោះស្រាយការពារ និងជម្រុញ
សិទ្ធិមនុស្ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ