វេទិការវៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន “ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍”

នាថ្ងៃទី ៥ កក្កដា វេទិការវៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន “ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ
ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍” បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ។ នាយករដ្ឋម្ត្រីវៀតណាម Nguyen
Tan Dung បានចូលរួមនិងថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការដ៏សំខាន់ ដែល
បើកចេញ ឱកាសនិងសក្ដានុភាពសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំធេងជាច្រើនដើម្បីវៀតណាម
និង អាមេរិកឡាទិនអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាទំនាក់ទំនងប្រពៃណីល្អប្រសើមានស្រាប់​ក្លាយ
ទៅជា ទំនាក់ទំនងដៃគូរលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍។ វេទិការនឹង
ប្រមូលផ្តុំទៅ លើខ្លឹមសារចំនួន ៣ គឺ៖ បរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មវិនិយោគវៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន ការតខ្ចាប់ចរាចរ ភ័ស្តុភារ ទូរគមនាគមនិងសេវ៉ាកម្ម វៀតណាម
-អាមេរិកឡាទិន ដៃគូរកសិកម្មនិងថាមពល វៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន។ថ្លែងមតិ
ក្នុងពិធីបើកវេទិការ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានអះអាងថា៖ វៀតណាម
ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្លាយទៅជាដៃគូរសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសអាមេរិក
ឡាទិន ព្រមទាំងគឺជា ស្ពានតភ្ជាប់ ដើម្បីអាមេរិកឡាទិនជំរុញយ៉ាងខ្លាំងទំនាក់ទំនង
សេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់ អាស៊ីខាងកើត ថែមទៀត។ ក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការ
បរទេសបើកទូលាយពហុភាគីបនីយកម្មពហុបែបបនីយកម្មទំនាក់ទំនងម្ចាស់ការ
និងសកម្មសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ វៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់
ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាមេរិក
ឡាទិនបំរើយ៉ាងសកម្មឲ្យកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាគីទាំង ២ ​រួមចំណែកទៅក្នុង
សន្តិភាពស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍន៍របស់តំបន់និងសកល
លោក៕

វេទិការវៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន “ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍”  - ảnh 1
នាយករដ្ឋម្ត្រីវៀតណាម Nguyen Tan Dung បានចូលរួមនិងថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក។ (Image: TTXVN)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ