ស្ថានទូតដាណឺម៉ាក់និងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើផែនការធ្វើសកម្មភាពរួមឆ្នាំ២០១៦

ស្ថានទូតដាណឺម៉ាក់និងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើផែនការធ្វើសកម្មភាពរួមឆ្នាំ២០១៦ - ảnh 1
ស្ថានទូតដាណឺម៉ាក់និងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើផែនការធ្វើសកម្មភាពរួមឆ្នាំ២០១៦

          (VOV)_ស្ថានទូតដាណឺម៉ាក់ប្រចាំនៅវៀតណាម និងក្រសួងការបរទេស​វៀត
ណាម បានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពរួម នាឆ្នាំ ២០១៦ នាថ្ងៃទី២៣ កុម្ភះ
 ដើម្បីបន្តអនុវត្តសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីអំពីដៃគូលើគ្រប់វិស័យវៀត​ណាមនិងដា
ណឺម៉ាក់។ ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៦ នាំចេញអាទិភាព និង​គំរោងការណ៍សហ
ប្រតិបត្តិការ ដើម្បីបង្កើនផែនការធ្វើសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៦ ​ដាក់ចេញ និងគំរោង
ការណ៍សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ក្នុងវិស័យចំនួន៥៖ នយោបាយ-កិច្ចការបរទេស
 ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ កំណើនបៃតង់-ធាតុអាកាស  អប់រំ-ស្រាវជ្រាវ វប្បធម៌-ផ្លាស់
ប្តូរប្រជាជន។ ឆ្នាំ ២០១៦ វៀតណាមនិង​ដាណឺម៉ាក់ រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី
៤៥ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ