ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Pham Binh Minh នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុន

(VOVWORLD) - ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Pham Binh Minh នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុន។

ទទួលតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន លោក Kono Taro ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុន និងអញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិ បត្តិការវៀតណាម-ជប៉ុន លើកទី១១ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនាគតអាស៊ី លើកទី ២៥។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅ ពីថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ