ADB ແລະ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕ ຢ່າງກົມກຽວ

ADB ແລະ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕ ຢ່າງກົມກຽວ

ຕາມ​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ພັດທະນາ​ອາຊີ (ADB) ປະຈຳ​ຫວຽດນາມ​ແລ້ວ, ADB ​ແລະ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ແຫ່ງ​ຊາ ...

200 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ການປົວແປງ ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດຊົນນະບົດ.

ລັດຖະບານ​ຫວຽດນາມ ​ແລະທະນາຄານ​ພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ປະຈຳ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ສັນຍາ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ດ້ວຍ​ຍອດ​ຈຳນວນ​​ເງິນ 200 ລ້ານ USD