กฎหมายการลงทุนสาธารณะฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020

(VOVWORLD) -นาย เจิ่นก๊วกเฟือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า การประกาศใช้กฎหมายการลงทุนสาธารณะฉบับแก้ไขก็เพื่อเสร็จสิ้นการจัดทำกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนสาธารณะ เพิ่มความเข้มงวดในการบริหารและยกระดับประสิทธิภาพของกิจกรรมการลงทุนสาธารณะ  

การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการลงทุนแบบกระจาย ยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ  ซึ่งข้อกำหนดใหม่ในกฎหมายการลงทุนสาธารณะฉบับแก้ไขจะอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการจัดทำโครงการ ลดขั้นตอนระเบียบการต่างๆและมีส่วนร่วมปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินทุนสาธารณะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด