กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อันดับแรกในเวียดนาม

(VOVWORLD) - กระทรวงสาธารณสุขได้มีเอกสารแนะนำการรับ เก็บรักษา จัดสรรค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ที่ได้รับจากโครงการ Covax ช่วงปี2021-2022 

กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เป็นอันดับแรกในเวียดนามประกอบด้วย พนักงานหน่วยงานสาธารณสุข พนักงานที่เข้าร่วมงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่การทูต หน่วยงานศุลกากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครูอาจารย์ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริการที่จำเป็นต่างๆ เช่น สายการบิน หน่วยงานขนส่ง การท่องเที่ยว ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่ต้องไปทำงานและศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ตามแผนการ เวียดนามจะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่พบผู้ติดเชื้อและเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรจำนวนมากและท้องถิ่นที่เป็นชุมทางด้านคมนาคมสำคัญ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

Malai Udomsuprasert

ยินดีด้วยนะคะ สำหรับที่จะเริ่มมีการฉีดวัคซีน กันแล้ว ขอให้ทุก ๆ ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ เพื่อที่ว่า ต่อไปจะได้เดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ข่าวอื่นในหมวด