การประชุมประจำเดือนมีนาคมของรัฐบาลเวียดนาม

(VOVWorld)-วันที่๑เมษายน ณ สำนักรัฐบาล  ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคมของรัฐบาลเวียดนาม  
การประชุมประจำเดือนมีนาคมของรัฐบาลเวียดนาม   - ảnh 1
การประชุมประจำเดือนมีนาคมของรัฐบาล
(VOVWorld)-ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามที่ติดตามนายกรัฐมนตรีรายงานว่า วันที่๑เมษายน ณ สำนักรัฐบาล  ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคมของรัฐบาลเวียดนาม  โดยที่ประชุมได้เน้นประเมินสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี๒๐๑๔และผลการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในไตรมาสที่๑ของปี๒๐๑๕  สิ่งที่น่าสนใจคือ อัตราการขยายตัวของจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ๖.๐๓  ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ๕ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น๒เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆพยายามปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีนี้และไตรมาสที่๑  ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม  ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุงได้ย้ำว่า   สมาชิกรัฐบาลต้องให้ความสนใจต่อการชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาค   โดยเฉพาะ การควบคุมภาวะเงินเฟ้อและการขาดดุลย์งบประมาณ  โดยมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ๕  พยายามบรรลุมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ๑๐พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนการเงิน
ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุงยังสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวและสำนักงานที่เกี่ยวข้องแสวงหามาตรการแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่หน่วยงานการท่องเที่ยว  กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ผลักดันการขยายตลาดเพื่อการส่งออก  กระทรวงการคลังพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายภาษีเพื่อสอดคล้องกับคำมั่นระหว่างประเทศและไม่ทำให้งบประมาณแผ่นดินลดลง ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุงยังกำชับให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบมาตรฐานด้านเทคนิคต่อสินค้าการนำเข้า เน้นการเบิกจ่ายแหล่งเงินลงทุน  พร้อมทั้ง กำชับให้บรรดารัฐมนตรีปฏิบัติการสร้างสรรค์กฎหมาย กฤษฎีกาและเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฎหมายเพื่อค้ำประกันคุณภาพและจำนวน  กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเป็นฝ่ายรุกในการวางแผนผังสื่อ   เน้นดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ที่นำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและชนกลุ่มน้อย ท่าน เหงวียนเติ๊นหยุงได้สั่งให้แปรสถานประกอบการภาครัฐ๒๘๙แห่งให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน
ในการประชุม รัฐบาลได้แสดงความคิดเห็นต่อการร่างกฏหมายองค์การรัฐบาลฉบับแก้ไข./.
แถ่งจุง-นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามที่ติดตามนายกรัฐมนตรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด