การประชุมใหญ่สหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยครั้งที่4

(VOVworld)-วันที่12ตุลาคมนี้ สหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่4และรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น1 

การประชุมใหญ่สหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยครั้งที่4 - ảnh 1
สหพันธ์องค์การมิตรภาพฮานอยได้เป็นสะพานเชื่อมสำคัญเพื่อมีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรี ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างนครหลวงฮานอยกับประเทศต่างๆทั่วโลก(internet)

(VOVworld)-วันที่12ตุลาคมนี้ สหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่4และรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น1 จากบทบาทเป็นองค์กรที่ดูแลงานด้านการทูตประชาชนของนคร ใน5ปีที่ผ่านมา ทางสหพันธ์องค์การมิตรภาพฮานอยได้เป็นสะพานเชื่อมสำคัญเพื่อมีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรี ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างนครหลวงฮานอยกับประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเน้นใน3ด้านหลักคือ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของนครหลวงและของประเทศเวียดนาม รณรงค์โน้มน้าวความสนับสนุน ความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจากชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศให้ร่วมแรงร่วมใจและสติปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญสวยงาม โอกาสนี้ นาย Tưởng Phi Chiến รองเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยกล่าวว่า ในวาระต่อไปทางสหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยจงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับบทบาทของงานด้านการทูตประชาชนและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศกระชับงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มิตรประเทศและประชาชนทั่วโลกทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับฮานอย จากนั้นจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความไว้วางใจเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากนานาประเทศต่อภารกิจการพิทักษ์และพัฒนานครหลวง มีส่วนร่วมต่อการยกระดับจิตสำนึกของชาวฮานอยเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศของเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด