พิธีมอบเข็มที่ระลึกให้แก่กงสุลใหญ่ไทย

(VOVworld) – สหพันธ์องค์การมิตรภาพนครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก “เพื่อสันติภาพ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศชาติ” ให้แก่นาย สมชาย เภาเจริญ กงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์

พิธีมอบเข็มที่ระลึกให้แก่กงสุลใหญ่ไทย - ảnh 1
นายกสหพันธ์องค์การมิตรภาพนครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก“เพื่อสันติภาพ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศชาติ” ให้แก่นาย สมชาย เภาเจริญ กงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์(Internet)

(VOVworld) – สหพันธ์องค์การมิตรภาพนครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก “เพื่อสันติภาพ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศชาติ” ให้แก่นาย สมชาย เภาเจริญ กงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์โดยนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งตามวาระเมื่อปี 2009 นาย สมชาย เภาเจริญ ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกิจกรรมการกุสล วัฒนธรรม สังคมและความร่วมมือมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ทุกๆปี นาย สมชาย เภาเจริญ ได้รณรงค์ให้ชุมชนชาวไทยและสถานประกอบการบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า 200 ล้านด่งและมองทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน คนพิการที่มีผลการเรียนดีในนครโฮจิมินห์ซึ่งช่วยเป็นสะพานเชื่อมกับสหพันธ์องค์การมิตรภาพเพื่อให้คณะสถานประกอบการและสมาคมเกษตรกรนครไปศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตและประกอบธุรกิจ เทคนิกการปลูกกล้วยไม้และต้นบอนไซ ให้การช่วยเหลือกิจกรรมความสามัคคีมิตรภาพและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างเวียดนามกับไทยอย่างเข้มแข็ง นาย สมชาย เภาเจริญ ได้เผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ไทยในนครโฮจิมินห์ได้รับการสนับสนุน คำแนะนำ การช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกจากสำนักงานต่างๆซึ่งทำให้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม-ไทย ผมหวังว่า ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะได้รับการส่งเสริมตลอดไปเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่พันธไมตรีและความร่วมมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด