การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปควรใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์ใหม่ของการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก จำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการปฏิบัติและใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี โดยเฉพาะข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ
การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปควรใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ - ảnh 1 นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการฯ (Photo thegioi&Vietnam)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมของคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการฯ ได้ย้ำว่า ในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกในเวลาข้างหน้า จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายสูงสุดคือ สนับสนุนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ ผลักดันการขยายตัวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นถึงการปฏิบัติและใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี ส่งเสริมการเข้าร่วมของชมรมสถานประกอบการและสมาพันธ์อุตสาหกรรมต่างๆในการปฏิบัติคำมั่นและเสนอมาตรการยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ หน่วยงานและสนับสนุนสถานประกอบการในการป้องกันตนเองด้านการค้า ส่วนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฝ่ายรุกจัดทำแผนการสอดคล้องเพื่อผลักดันข้อตกลงเอฟทีเอที่กำลังเจรจา ผลักดันการเจาะตลาดใหม่และหาหุ้นส่วนใหม่ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในทั่วโลก

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่การผสมผสานของอาเซียนให้ประสบความสำเร็จในปี2020ที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียน เสริมสร้างและยกระดับชื่อเสียงและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก โดยเฉพาะในข้อเสนอ ความคิดริเริ่มและการปฏิบัติวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนถึงปี 2025 ส่งเสริมบทบาทและส่วนร่วมที่เข้มแข็งของเวียดนามในกลไกความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีในระดับภูมิภาคและโลก เช่น เอเปกและ WTO.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด