การเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเซโดเนีย

( VOVworld )-รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกับบางแนวทางและมาตรการเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับมาเซโดเนียให้พัฒนายิ่งขึ้น

การเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเซโดเนีย - ảnh 1
การเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเซโดเนีย (Internet)

( VOVworld )-เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน ณ สถานรับรองแขกเมืองของรัฐบาล ได้มีการจัดการเจรจาระหว่างท่าน PhạmBìnhMinh รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามกับท่าน นีโกลา โปโปสกี รัฐมนตรีต่างประเทศมาเซโดเนีย ในการนี้ ท่าน PhạmBìnhMinh ได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานอยู่เสมอ รวมทั้งประเทศมาเซโดเนีย รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกับบางแนวทางและมาตรการเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับมาเซโดเนียให้พัฒนายิ่งขึ้น เช่น ผลักดันการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ข้อตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนและการสถาปนาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสถานประกอบการของทั้งสองประเทศ เป็นต้น เวียดนามยืนยันว่า พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อช่วยให้สินค้าของมาซิโดเนียเข้าสู่ตลาดของประเทศอาเซียนและมาเซโดเนียจะเป็นประตูเพื่อให้สินค้าของเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร เช่น ข้าวและกาแฟ สามารถเจาะตลาดในเขตบอนข่าน นอกจากนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจ ยืนยันถึงความปรารถนาที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มระหว่างประเทศและภูมิภาคต่อไป 
บ่ายวันเดียวกัน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ท่านTrương Tấn Sangประธานประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับท่านนีโกลา โปปอปสกี รัฐมนตรีต่างประเทศมาซิโดเนียโดยกล่าวว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศยังไม่สมกับศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายควรผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ายิ่งขึ้น และทั้งสองประเทศควรเปิดสำนักงานตัวแทนการค้าในศูนย์เศรษฐกิจต่างๆโดยเร็วและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทางการปกครอง องค์การมิตรภาพจังหวัดและนครของทั้งสองประเทศพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุกด้าน และแสดงความประสงค์ว่า มาซิโดเนียให้การสนับสนุนเวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี๒๐๒๐ ถึงปี๒๐๒๑ และสภาเศรษฐกิจ สังคมของสหประชาชาติวาระปี๒๐๑๖ถึงปี๒๐๑๘./.

 


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด