การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนิง-นครดานัง

(VOVWORLD) - กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนิง-นครดานังปี 2020 เพื่อขานรับขบวนการ “ชาวเวียดนามเที่ยวเวียดนาม”ของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้มีขึ้น ณ เขตท่องเที่ยวบ๋ายจ๋าย เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง 
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนิง-นครดานัง - ảnh 1 ภาพกิจกรรม

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ฝ่าย นครดานังและจังหวัดกว๋างนิงได้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและวิจัยทัวร์ต่างๆที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 2 แห่ง นาง เจืองถิห่งแหง ผู้อำนวยการสำนักงานการทอ่งเที่ยวนครดานังได้เผยว่า “จังหวัดกว๋างนิงและนครดานังมีความคล้ายคลึงกันต่างๆ เช่น มีทะเลและเขตท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ แต่ก็มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง ในเวลาข้างหน้า เราจะร่วมกับสถานประกอบการแนะนำกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยก่อนอื่นคือ จะฟื้นฟูเส้นทางบินดานัง-เวินโด่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด