จังหวัด เหิ่วยาง ต้องแปรศักยภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ ได้กำชับให้คณะผู้บริหารจังหวัดเหิ่วยางต้องเตรียมความพร้อมสำหรับกระแสการลงทุนต่างๆ สร้างความก้าวหน้าและแรงผลักดันใหม่สำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

เช้าวันที่ 16 กรกฎาคม ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเหิ่วยางปี 2022 ณ เมืองวิแทง นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ ได้กำชับให้คณะผู้บริหารจังหวัดเหิ่วยางต้องเตรียมความพร้อมสำหรับกระแสการลงทุนต่างๆ สร้างความก้าวหน้าและแรงผลักดันใหม่สำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเตรียมพร้อมเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น รวมถึงการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน

 “จังหวัดเหิ่วยางต้องแปรศักยภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เพื่อมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อความผาสุก เปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ”

จังหวัด เหิ่วยาง ต้องแปรศักยภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ กำชับให้คณะผู้บริหารจังหวัดเหิ่วยางต้องเตรียมความพร้อมสำหรับกระแสการลงทุนต่างๆ 

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ ได้แสดงความหวังว่า บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบ สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน ปฏิบัติตามคำมั่นในการลงทุนและข้อตกลงความร่วมมือที่ให้ไว้ ใช้โอกาสในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆ ที่ได้รับความสนใจและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“บรรดานักลงทุนต้องมีความรักใคร่ ความไว้วางใจ และความรู้สึกที่ดีต่อท้องถิ่น เพื่อสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการกับผลประโยชน์ของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ”

ในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ ได้ไปวางพวงมาลาและจุดธูปเทียน ณ เขตอนุสาวรีย์ทหารพลีชีพเพื่อชาติ จังหวัดเหิ่วยาง เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 75 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ส่วนในช่วงบ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิงห์ ชิงห์ ได้เดินทางไปจุดธูปรำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ ณ ตำบลเลืองเติม อำเภอลองหมี พร้อมสำรวจพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ลุงหงอกหว่าง ในอำเภอฝุ่งเหียบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด