ดึงดูดเยาวชนเข้าร่วมโครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - โครงการ “ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”ที่สนับสนุนโดยสถานทูตอังกฤษและสถานทูตเดนมาร์ก ได้เริ่มปฏิบัติในเวียดนาม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องและผลักดันการเข้าร่วมและการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆในนครเกิ่นเทอ โดยเฉพาะเยาวชนและผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อยกระดับบทบาทของเยาวชนในการช่วยเหลือและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเลือกเยาวชนและผู้บริหารรุ่นใหม่ 30 คนเข้าร่วมโครงการ

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในเขตที่ราบลุ่ม 3 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหนักที่สุด เช่น ปัญหาน้ำทะเลหนุน ดินเค็ม การขาดแคลนน้ำจืด ภัยแล้งและพายุ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด