ต้องมีมาตรการอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายผลักดันการขยายตัวพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ

(VOVWORLD) -ในการประชุมระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมประจำเดือนมิถุนายนและการประชุมสรุป 6 เดือนแรกของปี 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัวในไตรมาสที่ 2 ที่ได้บรรลุร้อยละ 0.36 

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้เสนอมาตรการแก้ไขต่างๆเพื่อให้การขยายตัวจีดีพีของปี 2020 บรรลุร้อยละ 3-4 นาย เลดังแยวง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเสนอว่า            “จำเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ถึงแม้ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการควบคุมการแพร่ระบาดแต่ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญและกรรมกรเข้าประเทศเวียดนามเพื่อทำงานต่อไป สองคือต้องหาตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง อเมริกาใต้และแอฟริกา เป็นต้น”

ส่วนดร. เลยวีบิ่งห์แสดงความคิดเห็นว่า เพื่อค้ำประกันอัตราการขยายตัวพร้อมกับความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค จำเป็นต้องมีนโยบายที่คล่องตัวและ“ผ่อนปรน” เพื่ออำนวยความสะดวกสถานประกอบการในการกู้เงิน            “ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องค้ำประกันดัชนีความสมดุลต่างๆ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เรามีก้าวกระโดดต่างๆในอนาคต”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด