ท่านห่าถิ่เคียต หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดห่ายาง

(VOVworld) –  ในการนี้ ท่านห่าถิเคียตได้กำชับให้ท้องถิ่นต่างๆทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อเสนอแนะและความปรารถนาอันชอบธรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ท่านห่าถิ่เคียต หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดห่ายาง - ảnh 1
ท่านห่าถิ่เคียต หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดห่ายาง(Photo: VOV)

(VOVworld) –  เพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมครั้งที่๗ รัฐสภาสมัยที่๑๓ เมื่อวันที่๒๖เดือนนี้ท่านห่าถิ่เคียต หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและบรรดาผู้แทนรัฐสภาของจังหวัดห่ายางได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลหลากนง และอำเภอบั๊กเม ในการนี้ บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรค รัฐและรัฐสภาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบ และตัดสินใจปัญหาใหญ่ๆของประเทศพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงสวัสดิการสังคม นโยบายลงทุนของพรรคและ รัฐต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในการนี้ ท่านห่าถิเคียตได้กำชับให้ท้องถิ่นต่างๆทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อเสนอแนะและความปรารถนาอันชอบธรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันว่า จากความรับผิดชอบของตน คณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดห่ายางจะวิจัย รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อส่งถึงกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขต่อไป./.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด