ท่านเหงียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนจังหวัดนิงถวน

(VOVworld) – ตำบลเฟือกด๋ายมีครัวเรือน 4,200 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวราไกล

ท่านเหงียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนจังหวัดนิงถวน - ảnh 1
ท่านเหงียนฟู้จ๋องหารือกับผู้บริหารจังหวัด

(VOVworld) – วันที่ 5 กรกฎาคม ท่านเหงียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดนิงถวนโดยได้กำชับให้ทางการจังหวัดต้องให้ความสนใจพัฒนาท้องถิ่นให้กลายเป็นศูนยกลางด้านพลังงานสะอาดและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ต้องรู้จักส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจทางทะเล พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมแปรรูปและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสูง
ในการไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลเฟือกด๋าย อำเภอบ๊ากอ๊าย ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในเป้าหมายของโครงการ๓๐เอของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ท้องถิ่นที่ยากจนเป็นพิเศษ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคได้แสดงความยินดีต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ของท้องถิ่นและย้ำว่าทางอ.บ๊ากอ๊ายมีทั้งเงื่อนไขที่สะดวกและโอกาสเพื่อลกครอบครัวที่ยากจนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นต้องพยายามใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเต็มที่./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด