นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก สั่งเพิ่มมาตรการเพื่อเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ

(VOVWORLD) -สำหรับจำนวนเงินทุนภาครัฐที่สูงถึง๓หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทั้งเงินทุนจากงบประมาณและเงินกู้จะต้องมีมาตรการเพื่อเบิกจ่ายให้หมดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหางานทำและกระตุ้นการขยายตัว การใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

บ่ายวันที่๒๗มีนาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ทั่วประเทศของรัฐบาลกับท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการรับมือกับโรคโควิด-19ในวันที่๓๑มีนาคมนี้ โดยจะเน้นหารือเนื้อหาที่สำคัญ๔ประเด็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ภาคการผลิตประกอบธุรกิจ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า "นี่คือภาคการผลิตใหญ่ที่ต้องประสบสภาวการณ์ชลอตัวเป็นวงกว้าง สถานประกอบการหลายแห่งมีรายได้เพียงร้อยละ๓-๕เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดังนั้นต้องเร่งแก้ไขอุปสรรค เร่งแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศท่ามกลางข้อตกลงซีพีทีพีพีหรืออีวีเอฟทีเอ รวมถึงแนวทางสำหรับตลาดภายในประเทศที่มีประชากรร้อยล้านคน"

ที่ประชุมยังหารือถึงปัญหาสวัสดิการสังคม ชีวิตและงานทำของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย ต้องคำนึงถึงนโยบาบและมาตรการช่วยเหลือเพื่อค้ำประกันสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด