ปิดการประชุมครั้งที่8คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13

(VOVWORLD) -ภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเช้าวันที่ 8 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้ประชุมนัดสุดท้ายและปิดประชุมภายใต้อำนวยการของท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ
ปิดการประชุมครั้งที่8คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13 - ảnh 1

ในการกล่าวปิดประชุมท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้เผยว่า ที่ประชุมได้แสดงความเห็นพ้องในระดับสูงต่อข้อสรุปที่ว่า แม้สถานการณ์โลกมีความผันผวน สถานการณ์ในประเทศประสบอุปสรรคและความท้าทายนานัปการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เวียดนามก็สามารถบรรลุผลงานสำคัญในหลายด้าน ดังนั้นในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้และในปี2024 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำคัญมากต่อการปฏิบัติมติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13ให้สำเร็จลุล่วง ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพทุกแนวทางนโยบายและเป้าหมายหน้าที่ต่างๆที่ได้รับการพิจารณษและผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ ผลักดันและยกระดับคุณภาพการขยายตัว สร้างงานทำ เพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานบนพื้นฐานของการธำรงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ค้ำประกันความสมดุลและสมัสดิการสังคม เกาะติดสถานการณ์ระหว่างประเทศและในประเทศเพื่อมีแนวทางรับมือที่ถูกต้องเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายหลักๆในปีนี้และของทั้งวาระที่13นี้ในระดับสูงสุด

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเผยว่า คณะกรรมการกลางพรรคฯได้เห็นพ้องต่อการประกาศมติเกี่ยวกับการผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพนโยบายสังคมบนพื้นฐานการต่อยอดและพัฒนามติการประชุมครั้งที่ 5 สมั้ยที่ 11 เพื่อตอบสนองความต้องการของภารกิจการพัฒนาประเทศถึงปี 2030 วิสัยทัศน์ถึงปี 2045 โดยได้มีการวาง10กลุ่มหน้าที่ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้สูในการปฏิบัติจริง 
ปิดการประชุมครั้งที่8คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13 - ảnh 2

เกี่ยวกับการส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคีชนในชาติ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ๋องได้เสนอให้เร่งปฏิบัติแนวทางนโยบายต่างๆให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เสริมเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่เพื่อสามารถส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติให้เต็มที่ที่ประชุมก็เห็นพ้องต่อการการสร้างแถวขบวนปัญญาชนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาแห่งชาติให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของยุคอุตสาหกรรม4.0 ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สร้างสรรค์พัฒนาคนเวียดนามในยุคใหม่

เกี่ยวกับการสรุป 10 ปีการปฏิบัติมติการประชุมครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 11 ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในสถานการณ์ใหม่ คณะกรรมการกลางพรรคฯยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า ต้องค้ำประกันและเสริมสร้างการชี้นำของพรรคในทุกด้าน การบริหารแบบบูรณาการของรัฐในการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ โดยการพึ่งพาประชาชน ถือ"ประชาชนเป็นรากฐาน" ปลุกเร้าและส่งเสริมจิตใจแห่งการพึ่งตนเอง เกีนรติประวัติแห่งวัฒนธรรม ความรักชาติ พลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยยึดหลัก "ความสงบสุขของประชาชน" เป็นปัจจัยชี้ขาดในทุกผลงานแห่งการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ให้ความสำคัญ่ต่อการค้ำประกันผลประโยชน์ของชาติและประชาชนในระดับสูงสุดบนพื้นฐานของการเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ ความเท่าเทียมกัน ความร่วมมือ และสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ยึดมั่นเป้าหมายของเอกราชแห่งชาติและสังคมนิยม ปกป้องเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างมั่นคง รักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถีนรภาพและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ๋องก็กำชับว่าหลังการประชุมนี้ กรมการเมืองจะทำการหารือแผนงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคฯวาระต่อไปคือ 2026 - 2031เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการอบรมบ่มเพาะและติดตามตรวจสอบผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกระบุในแผนบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณษในการประชุมนัดต่อไป.   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด