ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว

(VOVWORLD) - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้มีบทความที่พาดหัวว่า “ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว”
ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิง (VNA)

บทความดังกล่าวระบุว่า วันที่  1 มกราคม เวียดนามเป็นประธานอาเซียน 2020 อย่างเป็นทางการ ในฐานะประธานอาเซียน 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เวียดนามจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคและโลก การเลือกหัวข้อของปีอาเซียน 2020 คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” แสดงให้เห็นว่า ความสามัคคีมีความหมายชี้ขาดต่อการคงอยู่ของอาเซียน เวียดนามจะปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 2020 ให้ลุล่วงไปด้วยดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว ปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ให้ประสบความสำเร็จ ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามจะกระชับความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆผ่านบทบาทของสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อยกระดับสถานะของอาเซียนและยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด