ประชาคมโลกชื่นชมการที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - หลังจากที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 – 2021 บรรดานักการทูตของประเทศต่างๆได้แสดงความยินดีต่อเวียดนาม โดยแสดงความเชื่อมั่นต่อส่วนร่วมของเวียดนามในประชาคมโลกในวาระที่จะถึง 

นาย Craig Chittick เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเวียดนามได้เผยว่า  จากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเวียดนาม ออสเตรเลียชื่นชมส่วนร่วมของเวียดนามในภูมิภาคและโลก ออสเตรเลียเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2013 –2014  ซึ่งพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเวียดนาม

ส่วนนาง Caitlin Wiesen ตัวแทนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำเวียดนามได้ย้ำว่า เวียดนามสามารถมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพในโลก  การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเวียดนามจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับอาเซียนนาย Ibnu Hadi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เผยว่า “ จากการที่เวียดนามเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและปฏิบัตินโยบายความมั่นคงในระดับโลกเพื่อผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหารือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคง สันติภาพ  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าเวียดนามจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

ส่วนนาย จางเจียเซียง นักข่าวอาวุโสของสำนักข่าวซินหัวได้เผยว่า การที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามบนเวทีโลก “ผมเคยปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนามเป็นเวลาหลายปี โดยได้เห็นผลสำเร็จของเวียดนามในภารกิจการปกป้องและสร้างสรรค์ประเทศ  ผมมีความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะใช้บทบาท สถานะและ ประสบการณ์ที่มีเพื่อมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคและโลก ส่งเสริมความก้าวหน้า ความร่วมมือและการพัฒนาในโลก รวมทั้ง การขยายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน”

บรรดาผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้ให้ข้อสังเกตว่า ช่วงที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตรงกับการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020   ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด