ประธานประเทศอวยพรปีใหม่ทหารชายแดนจังหวัดห่ายาง

( VOVworld )-ประธานประเทศอวยพรปีใหม่ทหารชายแดนจังหวัดห่ายาง

ประธานประเทศอวยพรปีใหม่ทหารชายแดนจังหวัดห่ายาง - ảnh 1
ท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศอวยพรในโอกาสเทศกาลตรุษเต็ต
ที่สำนักงานคณะเศรษฐกิจการป้องกันประเทศ ๓๑๔ 

( VOVworld )-วันที่ ๒๗ มกราคมที่ผ่านมา ท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศพร้อมหน่วยปฏิบัติงานส่วนกลางได้ไปเยี่ยมเยือนและอวยพรในโอกาสเทศกาลประเพณีของชาติหรือเทศกาลตรุษเต็ตที่สำนักงานคณะเศรษฐกิจการป้องกันประเทศ ๓๑๔  และป้อมป้องกันชายแดน ๒๑๙ ซิ้นเหมิ่น จังหวัดห่ายางทางตอนบนของประเทศ รวมถึงศึกษาสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ชาวบ้านเขตชายแดน   โอกาสนี้  ประธานเจืองเติ้นซางได้ชื่นชมจิตใจแห่งความฟันฝ่าความยากลำบากทั้งปวงของผู้บังคับบัญชาและทหารชั้นผู้น้อยในการปกป้องผืนดินเหนือสุดของประเทศ ทั้งนี้ได้มีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและโฉมของชนบทเขตเขาชายแดนดูสวยงามขึ้น  ประธานเจืองเติ้นซางชี้ว่า “ ”ทหารชายแดนกับชาวบ้านที่นี่สามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นมาหลายชั่วคน ผมหวังว่า พวกคุณจะส่งเสริมเกียรติประวัติดังกล่าวและทำหน้าที่ปกป้องชายแดนของประเทศเป็นอย่างดี  ช่วยชาวบ้านทำมาหากินเพื่อพ้นจากความยากจนและสร้างสรรค์ถิ่นเกิดเขตเขาทางเหนือและเขตชายแดนให้พัฒนามากขึ้น

โอกาสนี้ ท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศได้อวยพรปีใหม่ชนกลุ่มน้อยเขตชายแดนซิ้นเหมิ่น มอบของที่จำเป็นสำหรับตรุษเต็ต ๑๐๐ ชุดและผ้าห่มกันหนาว ๑๐๐ ผืน ของที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนยากจนที่เรียนดี รวมถึงมอบโค ๖๕ ตัวแก่ครอบครัวยากจนด้วย ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด