ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ30ปีการจัดตั้งจังหวัดเถื่อเทียนเว้

(VOVWORLD) - วันที่ 17 สิงหาคม ณ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 30ปีการจัดตั้งจังหวัดฯ 
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ30ปีการจัดตั้งจังหวัดเถื่อเทียนเว้ - ảnh 1 ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 1 ให้แก่พรรคสาขา ทางการปกครอง ทหารและประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ 

ในการนี้ ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้เผยว่า หลังการปลดปล่อย โดยเฉพาะการจัดตั้งจังหวัดอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมปี 1989 จังหวัดถื่อเทียนเว้ได้ประสบผลงานที่ยิ่งใหญ่ มีอัตราการขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นเขตเศรษฐกิจหลักที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคกลาง มีการพัฒนาตัวเมืองที่ทันสมัย แต่ยังคงอนุรักษ์และส่งเสริมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเมืองแห่งเฟสติวัลเว้ที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทั้งย้ำว่า ในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดฯต้องส่งเสริมความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดที่มีศัยกภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง กลาโหมและความมั่นคง“ต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคเอกชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รวมถึงหน่วยเศรษฐกิจหลักที่จังหวัดมีจุดแข็ง พร้อมทั้งต้องสร้างสรรค์จังหวัดเถื่อเทียนเว้ให้เป็นเมืองแห่งมรดกตามแนวทางส่งเสริมมรดก วัฒนธรรม ระบบนิเวศ ทิวทัศน์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์และส่งเสริมมรดกของกรุงเก่าเว้”

ในนามผู้นำพรรคและรัฐ ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 1 ให้แก่พรรคสาขา ทางการปกครอง ทหารและประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด