พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อยและเขตเขาให้ดีขึ้น

(VOVWORLD) - วันที่ 1 พฤศจิกายน สภาแห่งชาติได้ประชุมครบองค์เพื่อหารือถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตที่ยากจนพิเศษ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อยและเขตเขาให้ดีขึ้น - ảnh 1ภาพการประชุม (quochoi.vn) 

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า การปฏิบัตินโยบายชนกลุ่มน้อยในหลายปีที่ผ่านมาได้ประสบผลงานต่างๆที่น่ายินดี ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตที่ยากจนพิเศษ โดยจุดใหม่คือสภาแห่งชาติมีนโยบายและจัดสรรค์แหล่งพลังต่างๆเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติแผนการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ นาย เหงวียนเฟือกหลก ผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ได้เผยว่า“สภาแห่งชาติได้อนุมัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตที่ยากจนพิเศษที่สอดคล้องกับแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวและเป็นหน้าที่ของทางการปกครองทุกระดับในการปฏิบัติหลักการพัฒนาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอย่างเสมอภาค ให้ความเคารพและสามัคคีกัน แก้ไขปัญหาระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมจุดแข็งและศักยภาพของเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา การพึ่งพาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับการปฏิบัตินโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคงและส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ”

บรรดาผู้แทนยังเผยว่า รัฐและรัฐบาลควรให้ความสนใจแก้ไขอุปสรรคและปัญหาความเดือดร้อนของชนกลุ่มน้อย มีนโยบายและจัดสรรค์แหล่งพลังเพื่อผลักดันการปฏิบัติและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติโครงการต่างๆ นาง หว่างถิทูจาง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเหงะอานได้เผยว่า หน้าที่ที่สำคัญที่สุดในแผนการดังกล่าวคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบคมนาคม การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาแหล่งบุคลากรและสร้างงานทำ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างมติเกี่ยวกับการค้างชำระภาษีและการยกเลิกค่าปรับการชำระภาษีล่าช้าสำหรับผู้ที่ไม่สามารถชำระภาษีได้ การเลื่อนเวลาจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการเหมืองแร่  ทรัพยากรน้ำและการใช้เงินจากกองทุนประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่มีบัตรประกันสุขภาพปี 2015.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด