ภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้องพัฒนาเป็นตัวอย่างที่ดีเด่นและมีประสิทธิภาพในความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างเขต

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 ตุลาคม ณ สำนักงานของพรรคฯ ได้มีการจัดการประชุมทั่วประเทศทั้งในรูปแบบโดยตรงและทางไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติมติที่ 24 ของกรมการเมืองพรรคฯ สมัยที่ 13 เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้องพัฒนาเป็นตัวอย่างที่ดีเด่นและมีประสิทธิภาพในความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างเขต - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยในการประชุม (VNA)
ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า ภาคตะวันออกตอนใต้มีสถานะและบทบาทสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาความมั่นคง กลาโหมและการต่างประเทศของเวียดนาม การประชุมสมัยที่ 13 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 พยายามถึงปี 2030 เวียดนามจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามีระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ในระดับสูงและถึงปี 2045 เป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง
เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า เพื่อสร้างก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ มติฉบับนี้ย้ำเป็นพิเศษถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็ง ความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ สร้างก้าวกระโดยในการสร้างสรรค์และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษบกิจ การเงิน การค้า การศึกษาและฝึกอบรม พัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหัวเรือในการเชื่อมโยงพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกับเขตที่ราบสูงเตยเงวียน เขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้และทั้งประเทศ โดยนครโฮจิมินห์จะเป็นนครด้านเศรษฐกิจทางปัญญา ศูนย์กลางระหว่างประเทศด้านการเงิน เป็นจุดหมายปลายทางของชนชั้นกลาง ปัญญาชน โดยเฉพาะปัญญาชนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ มีการพัฒนาทัดเที่ยมกับนครใหญ่ๆ ในเอเชียและมีบทบาทเป็นเสาหลักแห่งการขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงใต้และประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด