มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างเวียดนามกับลาวบรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018

(VOVWORLD) - หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์รายงานว่า มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างเวียดนามกับลาวในปี 2018 บรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2017และสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้วางไว้ 

ในปี 2019 ทั้ง 2ฝ่ายตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้อยู่ที่กว่าร้อยละ 10 ปัจจุบัน เวียดนามมีโครงการลงทุนในประเทศลาวมากเป็นอันดับ 3

นอกจากนี้ โครงการที่ใช้เงินอุปถัมภ์ รวม 12 โครงการได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของทั้ง 2 ประเทศได้ส่งเสริมการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความร่วมมือในการปรับปรุงกลไก นโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและกฎหมายระหว่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด