รัฐสภาเริ่มการตั้งและตอบกระทู้ถาม

(VOVworld) – การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ไม่เหมือนกับการประชุมครั้งก่อนๆที่มีแต่รัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานบางคนได้เลือกตอบกระทู้ถามตามกลุ่มปัญหา หากสมาชิกของรัฐบาลทุกคนได้เข้าร่วมการตอบกระทู้ถามในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
รัฐสภาเริ่มการตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 1
ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภา

(VOVworld) – วันที่ 16 พฤศจิกายน การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 ได้ย่างเข้าสู่วันแรกของการตั้งและตอบกระทู้ถามซึ่งเป็นการตั้งและตอบกระทู้ถามรอบสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาสัมยที่ 13 โดยจะมีขึ้นเป็นเวลา 2 วันครึ่งและมีลักษณะเป็นการทบทวนการประชุมรัฐสภาสมัยที่ 13 และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรับฟัง
การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ไม่เหมือนกับการประชุมครั้งก่อนๆที่มีแต่รัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานบางคนได้เลือกตอบกระทู้ถามตามกลุ่มปัญหา หากสมาชิกของรัฐบาลทุกคนได้เข้าร่วมการตอบกระทู้ถามในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ย้ำว่า ในการตั้งและตอบกระทู้ถามนี้ รัฐสภาได้ประเมินผลการปฏิบัติมติฉบับต่างๆเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามและการตรวจสอบของรัฐสภาตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงปัจจุบัน “เป้าหมายตั้งกระทู้ถามของผู้แทนรัฐภาในการประชุมครั้งนี้ได้รับการขยายกว้างมากขึ้น รวมทั้งตำแหน่งประธานประเทศ ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐบาล หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดเพื่อผลักดันการปฏิบัติงานของกลไกภาครัฐจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น ผมขอเสนอให้สมาชิกรัฐสภาตั้งกระทู้ถามที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราคือการมองเห็นความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของประเทศรับชมรับฟังและตระหนักว่า การปฏิบัติงานของรัฐสภาคือสิ่งที่จำเป็นและเป็นรูปธรรม”
ภายหลังการกล่าวปราศรัยของประธานรัฐสภา นาย เหงียนซิงหุ่ง นาย เหงียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรี นาย เจืองหว่าบิ่ง หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและนาย เหงียนหว่าบิ่ง หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดได้อ่านรายงานการปฏิบัติมติฉบับต่างๆของรัฐสภาเกี่ยวกับการตรวจสอบเชิงวิชาการ กิจกรรมการตั้งกระทู้ถามจากตั้งแต่ต้นสมัยที่ 13 จนถึงปี 2015 ส่วนนาย เหงียนดึ๊กเหี่ยน หัวหน้าคณะกรรมการอุทธรณ์ของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้อ่านรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 9 และสรุปผลการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ต้นสมัยที่ 13 จนถึงปี 2015
ในช่วงเช้า สมาชิกรัฐสภาได้ตั้งกระทู้ถามปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงเศรษฐกิจสังคม การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น การศึกษาและฝึกอบรม แรงงาน การเกษตร การปฏิรูประเบียบราชการ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้เสียโดยนาย กาวดึ๊กฟาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทและนาย หวูฮวีหว่าง รัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ตอบกระทู้ถามในช่วงเช้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด