รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) - วันที่ 29 พฤศจิกายน ณ นครบวนมาถวด ได้มีการจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนชนกลุ่มน้อยครั้งที่ 3 ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “ประชาชนชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลักสามัคคี ส่งเสริมพลังภายใน ผสมผสานและพัฒนา”
รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 1

รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดดั๊กลัก (Photo VNplus)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามตระหนักได้ดีว่า งานด้านชนกลุ่มน้อยและความสามัคคีชนในชาติคือหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาในยุคใหม่และสร้างสรรค์จังหวัดดั๊กลักให้เจริญรุ่งเรือง พรรคสาขา ทางการท้องถิ่นและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดฯ ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบการเมือง ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ สร้างสรรค์พรรคและทางการท้องถิ่น ระมัดระวังต่อแผนการทำลายของฝ่ายที่เป็นอริส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติตามโอวาทของประธานโฮจิมินห์ รักษาความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง ยังกำชับให้ทางการจังหวัดฯ ผลักดันการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับศาสนาและความเลื่อมใสพร้อมกับนโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยให้ลุล่วงไปด้วยดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด