ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศสมาชิกอาเซียน

(VOVWORLD) - ในกรอบฟอรั่มประชาชนอาเซียน เมื่อบ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเท่าเทียมกัน”

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทขององค์กรพลเรือนในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อัพเดทแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคและโลก อีกทั้งหารือถึงโอกาส ความท้าทายและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน นาง เจิ่นหวูเหยียมหั่ง ตัวแทนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ GreenID ได้ประเมินผลการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเวียดนามว่า จากนโยบายถึงการปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงการ “บ้าน 1 ล้านหลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง” เวียดนามได้ประกาศนโยบายและระเบียบการต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทางเลือก กลไกสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและเตรียมพร้อมให้แก่การประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด