สินค้าการเกษตรของเวียดนามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

(VOVWORLD) - ปี 2019 ยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำของเวียดนามได้บรรลุระดับสูง คือ 4 หมื่น 1 พัน 3 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2018 สร้างความได้เปรียบให้แก่การส่งออกถึง 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าปี 2018 1.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับยุทธศาสตร์ในเวลาข้างหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เหงียนซวนเกื่องได้ยืนยันว่า ต้องมองโลกเป็นตลาดและพลังขับเคลื่อนในการพัฒนา เวียดนามต้องเข้าร่วมห่วงโซ่มูลค่าสินค้าการเกษตรโลกเพื่อสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ เช่น รัฐและสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิต การแปรรูปและการค้า ส่วนรัฐบาลได้กำชับให้ทางกระทรวงฯต้องพยายามให้หน่วยงานการเกษตรของเวียดนามเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่พัฒนาที่สุดในโลก โดยเฉพาะหน่วยงานการแปรรูป ซึ่งติด 1 ใน 10 ประเทศชั้นนำของโลก เวียดนามเป็นศูนย์กลางแปรรูปการเกษตรและศูนย์โลจิสติกส์การเกษตรระดับโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด