เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọng ลงพื้นที่จังหวัด Bình Phước

(VOVWorld) – ท่านNguyễn Phú Trọng ยังกำชับให้พรรคสาขา เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดให้ความสนใจถึงการเชื่อมโยงเขต การบริหารและใช้ทุกแหล่งพลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọng ลงพื้นที่จังหวัด Bình Phước - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọng หารือกับผู้บริหารต.เตินเหลิบ จ.บิ่งเฟือก

(VOVWorld) – ในกรอบการเยือนจังหวัดต่างๆในเขตตะวันออกภาคใต้ ท่านNguyễn Phú Trọng เลขาธิการใหญ่พรรคได้ลงพื้นที่จังหวัด Bình Phướcเพื่อตรวจการปฏิบัติมติสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑ มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคและมติของการประชุมใหญ่ของพรรคสาขาจังหวัด ครั้งที่๙ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสร้างสรรค์พรรคโดยกำชับว่า ในกระบวนการสร้างสรรค์ชบทใหม่ ตำบลต่างๆในจังหวัด Bình Phước ควรประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวตามสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่นอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสนใจต่อการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนบทเวียดนาม และชนเผ่าต่างๆท่านNguyễn Phú Trọng กล่าวว่า “พวกเราสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในสภาวการณ์ของการพัฒนาเป็นตัวเมือง และพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นต้องสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาตัวเมืองกับชนบทให้สัมพันธ์และเกื้อกูลกันและต้องอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนบทเวียดนามพร้อมทั้งต้องพัฒนาชนบทให้ทันสมัยตามแนวทางพัฒนาเป็นตัวเมืองโดยไม่เพียงแต่อาศัยมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทเท่านั้นหากต้องประยุกต์ใช้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่นด้วย”  ท่านNguyễn Phú Trọng ยังกำชับให้พรรคสาขา เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดให้ความสนใจถึงการเชื่อมโยงเขต การบริหารและใช้ทุกแหล่งพลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ“จังหวัดBình Phướcมีศักยภาพด้านที่ดิน โดยเฉพาะ พื้นที่ป่า ที่ดินปลูกพืชอุตสาหกรรมซึ่ง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น ต้องวางแผนและบริหารที่ดิน ใช้แหล่งทรัพยากรณ์แร่ธาตุของท้องถิ่นและของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จำกัดการประพฤติมิชอบ ประสานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่กับการพัฒนาพืชอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป การปรับปรุงโครงสร้างพืชและสัตว์”  ท่านNguyễn Phú Trọng ยังกำชับให้จังหวัดBình Phướcซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ด้วยกันต้องปฏิบัตินโยบายมหาสามัคคีชนในชาติเป็นอย่างดี ช่วยเหลือกันเพื่อร่วมกันพัฒนา สถาปนาความสัมพันธ์มิตรภาพและร่วมมือกับท้องถิ่นต่างๆของประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้างสรรค์พรรค ต้องปฏิบัติงานด้านการวางตัวเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นงานที่สำคัญ  ก่อนหน้านั้น ท่านNguyễn Phú Trọng และเลขาธิการพรรคสาขากองทัพได้เดินทางไปเยือนกองทหาร๑๖ ประจำการในพื้นที่จังหวัดBình Phước  Đắc Nông และĐắc Lắc ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด