เวียดนามขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเขตแคริเบี้ยน

(VOVworld) – เวียดนามขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเขตแคริเบี้ยน
เวียดนามขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเขตแคริเบี้ยน - ảnh 1
นายเลก๊วกจูงหัวหน้าคณะตัวแทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติ
ยื่นสาส์นตราตั้งต่อเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบัน คีมูน (Photo:TTX )

(VOVworld) – วันที่๑เดือนนี้ ที่สำนักงานของคณะตัวแทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ ตัวแทนเวียดนาม สหภาพSaint Kitts and Nevis และเครือรัฐโดมินิกาได้ลงนามประกาศร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับสหภาพSaint Kitts and Nevis และเวียดนามกับเครือรัฐโดมินิกา
            สหภาพSaint Kitts and Nevis และเครือรัฐโดมินิกาตั้งอยู่ใจกลางเขตแคริเบี้ยน และเป็นสมาชิกที่สำคัญและเข้มแข็งของประชาคมประเทศแคริเบี้ยนหรือCARICOMและองค์การอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคการ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูตกับสองประเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่ขยายกว้าง มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบและหลายฝ่ายของเวียดนาม อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในเขตลาตินอเมริกา แคริเบี้ยนและโลก โดยเฉพาะ สองประเทศดังกล่าวซึ่งตอบสนองความต้องการในการขยายความสัมพันธ์แบบประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านระหว่างเวียดนามกับสองประเทศดังกล่าวให้พัฒนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น./.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด