เวียดนามผลักดันการสร้างสรรค์กองทัพประชาชนเวียดนามให้กลายเป็นกองกำลังปฏิวัติที่แบบแผนและทันสมัย

(VOVworld) –  เวียดนามผลักดันการสร้างสรรค์กองทัพประชาชนเวียดนามให้กลายเป็นกองกำลังปฏิวัติที่แบบแผนและทันสมัย
เวียดนามผลักดันการสร้างสรรค์กองทัพประชาชนเวียดนามให้กลายเป็นกองกำลังปฏิวัติที่แบบแผนและทันสมัย - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามติดเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวทองบนธงประจำกองทัพประชาชนเวียดนาม(Photo:TTX )

(VOVworld) –  เช้าวันที่๒๐เดือนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ในกรุงฮานอยได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ๗๐ปีการก่อตั้งกองทัพประชาชนเวียดนามและครบรอบ๒๕ปีวันประชาชนทุกคนเข้าร่วมการป้องกันประเทศ๒๒ธันวาคมและมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวทองครั้งที่๕ให้แก่กองทัพประชาชนเวียดนามที่จัดโดยคณะกรรมการกลางพรรค รัฐสภา ประธานประเทศ รัฐบาล แนวร่วมปิตุภูมิ พรรคสาขากองทัพและกระทรวงกลาโหมเพื่อทบทวนระยะทางแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ในตลอด๗๐ปีแห่งการต่อสู้ สร้างสรรค์ ชนะและเติบโตของกองทัพ สรุปผลงานอันยิ่งใหญ่ในตลอด๒๕ปีของวันประชาชนทุกคนเข้าร่วมการป้องกันประเทศโดยมีท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรค หัวหน้าพรรคสาขากองทัพ ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศ ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภา ท่านเลห่งแองสมาชิกประจำคณะเลขาธิการกลางพรรค ท่านเหงวียนเถี่ยนเญินประธานแนวร่วม อดีตผู้นำพรรค รัฐ รัฐสภา แนวร่วมรุ่นต่างๆ เจ้าหน้าที่บริหารพรรคสาขากองทัพส่วนกลาง นายพล เจ้าหน้าที่ปฏิวัติอาวุโส คุณแม่วีรชนเวียดนาม วีรชนของกองกำลังติดอาวุธประชาชน ตัวแทนคณะทูตานุทูต ทูตทหารประเทศต่างๆประจำกรุงฮานอยและตัวแทนประชาชนฮานอยทุกชั้นชนข้าร่วม

            ในบทสุนทรพจน์ที่เสนอในพิธี ท่านเจืองเติ๊นซางได้ทบทวนกระบวนการก่อตั้งและพัฒนาของกองทัพในตลอด๗๐ปีที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณมิตรประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพในภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและยืนยันว่า กองทัพเวียดนามเป็นกองทัพในรูปแบบใหม่โดยทีพรรคคอมมิวนิสต์และประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำ ให้การศึกษาและฝึกฝน มีหัวใจแห่งชนชั้นกรรมกร ประชาชาติและประชาชน มีเป้าหมายต่อสู้เพื่อเอกราช เสรีภาพของปิตุภูมิ เพื่อลัทธิสังคมนิยมและความผาสุขของประชาชน ใน๗๐ปีที่ผ่านมา กองทัพประชาชนเวียดนามและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สร้างชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ ปกป้องระบอบสังคมนิยม ปฏิบัติหน้าที่สากลอย่างลุล่วงไปด้วยดี มีความมุ่งมั่นของกองทัพปฏิวัติ กองกำลังการเมืองพิเศษ กองกำลังสู้รบที่จงรักภักดี และน่าไว้วางใจของพรรค รัฐและประชาชน ท่านเจืองเติ๊นซางกล่าวว่า“พวกเรายืนหยัดเป้าหมายเอกราชของประชาชาติที่ผนึกแน่นกับสังคมนิยม ส่งเสริมพลังอันเข้มแข็งของประชาชาติประสานกับพลังเข้มแข็งของยุค ถือหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลาง การสร้างสรรค์พรรคเป็นหลัก วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจของสังคม การพัฒนางานด้านกลาโหม ความมั่นคงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ประสานหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมกับการเสริมสร้างและขยายงานด้านกลาโหม ความมั่นคง ต่างประเทศ  เน้นสร้างสรรค์และเสริมสร้างกิจกรรมกลาโหมของประชาชนให้เข้มแข็งมั่นคง ประชาชนทุกคนเข้าร่วมการรักษาความมั่นคง กลาโหมอย่างมั่นคง โดยเฉพาะ พื้นที่ยุทธศาสตร์และพื้นที่หลัก สร้างสรรค์กองทัพประชาชนเวียดนามให้มีแบบแผนและทันสมัย”

            เพื่อปฏิบัติเป้าหมายนี้ ท่านเจืองเติ๊นซางกล่าวว่า กองทัพต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์กองทัพให้เข้มแข็งมั่นคง แบบแผน มีโครงสร้างที่กระทัดรัด สามารถตอบสนองความต้องการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในยามสันติ พร้อมที่จะรบชนะในทุกสภาวการณ์ รู้จักใช้ไหวพริบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใจเย็น เฉลียวฉลาด เป็นฝ่ายรุกในทุกสภาวการณ์ ยกระดับทักษะการสู้รบ เป็นกองกำลังนำหน้าในการกู้ภัย ต่อต้านการก่อการร้ายและถือว่า นี่เป็นหน้าที่ในยามสันติ  พร้อมทั้งขยายความสามัคคีภายในและความสามัคคีระหว่างทหารกับประชาชน

            ท่านเจืองเติ๊นซางยังย้ำว่า เวียดนามเป็นประชาชาติที่ฝักใฝ่สันติภาพ ให้ความสำคัญต่อการรักษาบรรยากาศสันติภาพ และเสถียรภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งถือเป็นผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ“พวกเราปฏิบัตินโยบายกลาโหมเชิงสันติภาพ ปกป้องตนเอง ยืนหยัดแนวทางไม่ใช้หรือขู่ใช้กำลังอาวุธกับประเทศอื่น แก้ไขปัญหาที่ยังมีความขัดแย้งและการพิพาทอาณาเขตด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล แนวทางพัฒนากองทัพให้ทันสมัยของพวกเราคือการธำรงรักษาพลังที่เข้มแข็งทางทหารเพื่อปกป้องตนเอง จากการตระหนักถึงความปวดร้าวจากสงครามโดยศัตรูผู้รุกรานก่อขึ้น พวกเราเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆบนหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและก็เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์ของประชาชาติเวียดนามด้วยเช่นกัน”

            ท่านเจืองเติ๊นซางย้ำว่า เวียดนามมีแนวทางนำพลังที่เข้มแข็งทางทหารมาขุ่มขู่ประเทศอื่นแต่พร้อมที่จะปกป้องตนเอง ทำลายปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดสงคราม รุกราน แผนกุศโลบายทำลายของอิทธิพลที่เป็นอริ เวียดนามมีแนวทางผลักดันงานด้านต่างประเทศและกลาโหมในทุกด้านอย่างครบถ้วน ขยายการผสมผสานเข้ากับโลกด้านกลาโหมและเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติเพื่อมนุษยธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลาย ชอบธรรมสอดคล้องกับแนวโน้มของยุคที่ได้รับการสนับสนุนจากประชามติโลก

            โอกาสนี้ ท่านเจืองเติ๊นซางได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวทองให้แก่กองทัพประชาชนเวียดนามที่ได้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ในภารกิจการปฏิวัติของพรรคและรัฐ./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด