เสริมสร้าวความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และจุดยืนร่วมของอาเซียน

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง๒๑ กุมภาพันธ์ ณ เกาะโบราเคย์ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติหัวข้อของปีอาเซียน ๒๐๑๗คือ "ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่และเชื่อมโยงกับนานาชาติ"
เสริมสร้าวความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และจุดยืนร่วมของอาเซียน - ảnh 1
บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง๒๑ กุมภาพันธ์ ณ เกาะโบราเคย์ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติหัวข้อของปีอาเซียน ๒๐๑๗คือ "ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่และเชื่อมโยงกับนานาชาติ" รวมถึงข้อเสนอของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาเซียนคือสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่ประชาชน ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง การเดินเรือ การขยายตัวอย่างรอบด้าน ยกระดับศักยภาพการพึ่งพาตนเองและทำให้อาเซียนกลายเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในภูมิภาค เกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก บรรดารัฐมนตรีได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเมื่อเร็วๆนี้และปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดมากขึ้นและทำลายความความไว้วางใจต่อกัน พร้อมทั้งยืนยันถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความไว้วางใจ ใช้ความอดกลั้นและไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี ๑๙๘๒ ไม่ใช้ หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง บรรดารัฐมนตรียังได้ยํ้าถึงความสำคัญของการปฏิบัติแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลตะวันออกหรือDOC อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเร่งรัดให้อาเซียนและจีนบรรลุกรอบร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีในปี ๒๐๑๗ เพื่อมุงสู่การจัดทำซีโอซีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โอกาสนี้ นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยํ้าถึงความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงต่อการจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งในสถานการณ์ที่มีความผันผวนและซับซ้อนในปัจจุบัน อาเซียนต้องมีเสียงพูดที่เป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ ให้ความเคารพกฎหมายและธรรมเนียมสากลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอให้ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้วางใจ ป้องกันการปะทะ โดยเฉพาะการให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสากล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด