แถลงการณ์ร่วมของฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 29สิงหาคม เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมของฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลตะวันออก

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ในฐานะประเทศสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล หรือ  UNCLOS ฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯในเขตทะเลต่างๆอย่างสมบูรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงในทะเลตะวันออก เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ความร่วมมือในการเดินเรือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งยืนยันอีกครั้งถึงคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการที่อ้างอิง UNCLOS เมื่อวันที่ 12กรกฎาคมปี 2016

แถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุว่า ฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษชื่นชมการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนเพื่อบรรลุร่างหลักปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีที่สอดคล้องกับ UNCLOS ในทะเลตะวันออกและส่งเสริมให้กระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยเร็ว ฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษได้เรียกร้องให้ทุกประเทศในเขตริมฝั่งทะเลตะวันออกปฏิบัติมาตรการลดความตึงเครียด มีส่วนร่วมรักษาและส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความปลอดภัยในภูมิภาค รวมถึงสิทธิต่างๆของประเทศในเขตริมฝั่งทะเลและสิทธิในการเดินเรืออย่างเสรีในทะเลตะวันออก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด