แนวร่วมปิตุภูมิประสานงานกับรัฐบาลส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 29 กันยายน ณ สำนักงานของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในกรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐบาลกับแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเกี่ยวกับผลการประสานงานในระยะปี 2016-2020 รวมทั้งใน 8 เดือนที่ผ่านมาและปฏิบัติหน้าที่ในเวลาข้างหน้า
แนวร่วมปิตุภูมิประสานงานกับรัฐบาลส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน - ảnh 1ภาพการประชุม (mattran.org.vn)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้กำชับให้แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามประสานงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อวิจัย ปรับปรุงกลไกระเบียบการ นโยบายและกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของและเข้าร่วมการบริหารรัฐและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ " องกรณ์สมาชิกต้องส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบและวิพากวิจารณ์ ส่งเสริมสติปัญญาของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลในการวิจัย ปรับปรุงกฑหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและการวิพากวิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ตรวจสอบของประชาชนและบทบาทของแนวร่วมปิตุภูมในการเข้าร่วมการควบคุมอำนาจ ประสานงานและเสนอกลไกและแนวทางที่สอดคล้องในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อมีส่วนร่วมค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด