53 ประเทศเอเชียแปซิฟิกอนุมัติแถลงการณ์จาการ์ตาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

(VOVWORLD) - 53 ประเทศสมาชิกและ 9 ประเทศคู่ร่วมมือของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติหรือUNESCAP ได้อนุมัติแถลงการณ์จาการ์ตาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

แถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการในการประชุมทบทวนทศวรรษแห่งคนพิการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-21 ตุลาคม ที่กรุงจาการ์ตา โดยมีเนื้อหาหลัก6ประการ ประเด็นแรกคือการประสานกฎหมายระดับชาติกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประการที่สอง คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการทุกวัยในการวางแผน การดำเนินการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ทางการเมือง ประการที่สามคือการให้ความสนใจกับความต้องการพิเศษของคนพิการ รวมทั้งผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุที่มีความพิการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการที่จำเป็น ประการที่สี่คือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาคนพิการอย่างครอบคลุม ประการที่ห้าคือการส่งเสริมแนวทางตามความต้องการทางเพศในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประการที่หก การดำเนินการจะต้องอิงตามข้อมูลจากองค์กรระดับชาติและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด