IMF พยากรณ์ว่า การขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี 2022จะสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน

(VOVWORLD) - เวียดนามจะมีจีดีพีขยายตัวรวดเร็วที่สุดในอาเซียน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.2

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟได้พยากรณ์ว่า ในปี 2020 เวียดนามจะมีจีดีพีขยายตัวรวดเร็วที่สุดในอาเซียน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ฟิลิปินส์ อยู่ที่ร้อยละ 6.5 มาเลเซียและกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 6 นอกจากนี้ในรายงานเกี่ยวกับศักยภาพของเศรษฐกิจโลกที่ไอเอ็มเอฟประกาศเมื่อกลางสัปดาห์นี้ คาดว่า กัมพูชาจะเป็นเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนในปี 2026 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.8.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด