ตำบล ซานถ่าง จังหวัดลายโจว ฟันฝ่าอุปสรรค์สร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) – จากการใช้มาตรการที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ของทางการปกครองความตั้งใจและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น ตำบลซานถ่าง เมืองลายโจว จังหวัดลายโจวได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ทั้งหมด 19 มาตรฐานและเป็นท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดลายโจวที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงการดังกล่าว

(VOVworld) – จากการใช้มาตรการที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ของทางการปกครองความตั้งใจและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น ตำบลซานถ่าง เมืองลายโจว จังหวัดลายโจวได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ทั้งหมด 19 มาตรฐานและเป็นท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดลายโจวที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงการดังกล่าว

ตำบล ซานถ่าง จังหวัดลายโจว ฟันฝ่าอุปสรรค์สร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
ตำบล ซานถ่าง จังหวัดลายโจว ฟันฝ่าอุปสรรค์สร้างสรรค์ชนบทใหม่

ถนนคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้างกว้างขวางและสะอาดสวยงาม บ้านเรือนตลอดสองข้างทางได้รับการก่อสร้างอย่างโอ่โถงคือโฉมหน้าของตำบลซานถ่างนับตั้งแต่ขบวนการชนบทใหม่ได้รับการปฏิบัติเข้าสู่ชีวิต ด้วยหมู่บ้าน 11 แห่ง 5 ชนเผ่าและกว่า 1500 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรบรรลุกว่า 18 ล้านด่งต่อคนต่อปี ถึงแม้รายได้มีไม่มากนักแต่สำหรับตำบลเขตเขาที่ยังประสบอุปสรรคมากมาย นี่คือความพยายามเป็นอย่างมากของประชาชนในตำบลซานถ่าง
ตำบลซานถ่าง 2 เป็นเขตที่มีชนเผ่าไย้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านประสบอุปสรรค์มากและอัตราครอบครัวยากจนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากพื้นที่ผลิตเกษตรมีไม่มากนักเพราะสภาพผืนดินส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงสร้างอุปสรรค์ให้แก่การเดินทาง นับตั้งแต่ปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ชนกลุ่มน้อยที่นี่ได้ขยายการผลิตอย่างเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุ์พืช ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิต ยกระดับผลผลิตและคุณภาพของพันธุ์พืช หลายครอบครัวยังกู้เงิน ลงทุนพัฒนารูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงทางเศรษฐกิจ เช่นครอบครัวของนาย ถ่าววันฮวาน ในหมู่บ้านซานถ่าง 2 ได้ปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้าวที่ทำได้ฤดูโดยทุกปี นาย ฮวานเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ 3 ฤดูเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ปีกและใช้ต้นข้าวโพดแห้งเพื่อเพาะเห็ด จนถึงขณะนี้ ครอบครัวของนาย ฮวาน ไม่เพียงแต่ได้หลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้น หากยังประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะและสร้างงานทำให้แก่แรงงานในหมู่บ้านตั้งแต่ 3-5 คนอีกด้วย นาย ถ่าววันฮวานได้เผยว่าเมื่อก่อน ครอบครัวผมทำนาเป็นหลัก หลังจากเปลี่ยนมาเป็นการเพาะเห็ดและปลูกข้าวโพด ทุกปีสามารถเก็บเห็ดและข้าวโพดได้หลายตัน เมื่อเทียบกับการปลูกพันธุ์พืชอื่นๆ การเพาะเห็ดถือว่าดีกว่ามาก สามารถสร้างฐานะให้แก่ครอบครัวและทุกคนได้ เมื่อก่อน การเดินทางในตำบลลำบากมาก แต่ปัจจุบัน การเดินทางสะดวกมากขึ้นจึงทำให้การค้าขายและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น”
ส่วนครอบครัวของนาย เลวันติ๋งในหมู่บ้านซานถ่าง 2 ได้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว 3 เฮกต้าร์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ฤดูเดียวมาเป็นการปลูกดอกไม้โดยใช้เงินทุนของตนเองและกู้เงินจากธนาคารนโยบายสังคม หลังจากปฏิบัติมาเป็นเวลา 2 ปี ดอกไม้พันธุ์ต่างๆได้เจริญงอกงามเป็นอย่างดีและครอบครัวนายติ๋งกลายเป็นผู้จัดสรรดอกไม้หลักให้แก่เมืองลายโจว ฮานอยและเขตที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน นาย เลวันติ๋งมีรายได้นับร้อยล้านด่งต่อปี สร้างงานทำให้แก่แรงงานหลายสิบคนในท้องถิ่น นาย เลวันติ๋งได้เผยว่าในตอนแรก ผมประสบความยากลำบากมาก ไม่คุ้นเคยสภาพภูมิอากาศจึงไม่รู้ว่าดอกไม้จะเจริญงอกงามเป็นอย่างไร หลังจากปฏิบัติมาเป็นเวลานานจึงเห็นว่า สภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นเหมาะสมกับการปลูกดอกไม้ ปัจจุบัน ครอบครัวผมปลูกดอกกุหลาบเป็นหลัก  แต่ถึงช่วงตรุษเต๊ตจะปลูกดอกไม้ชนิดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ลิลีและกล้วยไม้ สำหรับการปลูกดอกกุหลาบ หลังหักค่าใช้จ่ายจะมีรายได้ 100 ล้านด่งต่อเฮกต้าร์ต่อปี”
การเน้นร่างโครงการพัฒนาเขตผลิต เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจ ตำบลซานถ่างได้ลงทุน ก่อสร้างเขตผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง ปลูกชาและเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งใช้ทุกแหล่งพลัง สอดแทรกโครงการลงทุ่นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งเพื่อบรรลุผลงานนั้น ทางตำบลได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และระดมประชาชนทุกชั้นชนเข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง นาย เจืองแทงนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลซานถ่างได้เผยว่า จนถึงปัจจุบัน ทางตำบลได้ก่อสร้างถนนชนบทและคันนารวมระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร พัฒนาเขตผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์และลดอัตราครอบครัวยากจนลงเหลือเพียงร้อยละ 2 นอกจากนั้น ทางตำบลได้ก่อสร้างห้องเรียน 8 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 19 ห้องและหอวัฒนธรรมตำบล 1 ห้องซึ่งมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของลูกหลาน สถานที่พักผ่อนและการพบปะพูดคุยและชุมนุมของประชาชนในตำบล นาย เจืองแทงนาม ได้เผยว่านับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี โดยเฉพาะการผลิตในตอนแรกเมื่อปี 2010 ที่ดินเพื่อเพิ่มฤดูเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 75 เฮกต้าร์เท่านั้น แต่จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 238 เฮกต้าร์และพื้นที่ปลูกชากว่า 200 เฮกต้าร์ซึ่งเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างงานทำให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในปีนี้และปีต่อๆไป หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ พวกเรายังตระหนักว่า ต้องเกาะติดเนื้อหาที่ได้วางแผนเพื่อชี้นำชาวบ้าน โดยเฉพาะการวางแผนเขตผลิต”
โฉมหน้าชนบทในตำบลซานถ่างได้พัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงอย่างอย่างยั่งยืนเนื่องจากผลการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ดังนั้นในปีต่อๆไป ตำบลซานถ่างตั้งใจธำรงและรักษามาตรฐานที่ได้บรรลุ พร้อมทั้งวางแนวทางพัฒนาใหม่ ช่วยให้ประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตด้านวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แก่การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด