พลังชีวิตใหม่ในตำบลชนบทใหม่เซินดง จังหวัดเบ๊นแจ

(VOVWORLD) -ถ้ามีโอกาสมาเยือนตำบลเซินดง เมืองเบ๊นแจในช่วงนี้ เราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะถนนและสะพานที่นี่ได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต   ซึ่งรถยนต์สามารถเข้าถึงหมู่บ้าน บ้านเรือนและโรงเรียนได้รับการก่อสร้างให้มั่นคงสวยงามมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่พรรคสาขา ทางการและประชาชนท้องถิ่นร่วมใจกันสร้างสรรค์ตำบลชนบทใหม่

พลังชีวิตใหม่ในตำบลชนบทใหม่เซินดง จังหวัดเบ๊นแจ - ảnh 1พิธีรับรองตำบลเซินดงเป็นตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่

ตำบลเซินดงได้ปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เมื่อต้นปี 2011 ในตอนนั้น ตำบลเซินดงได้ 9 มาตรฐานในจำนวนทั้งหมด 19 มาตรฐานตามข้อกำหนด  ผ่านการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และการร่วมแรงร่วมใจกันของพรรคสาขาและประชาชน จนถึงกลางปี 2019  ตำบลเซินดงได้บรรลุทั้งหมด 19 มาตรฐานและได้รับการรับรองเป็นตำบลชนบทใหม่

จากความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของประชาชน ในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทางตำบลฯได้ระดมแหล่งพลังต่างๆในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ มูลค่ากว่า 5 หมื่น 8 พันล้านด่ง ซึ่งในนั้น ประชาชนได้บริจาคเงินกว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่น่าสนใจคือ มีนับสิบครอบครัวที่ได้อาสาบริจาคที่ดิน ต้นไม้และวัสดุการก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนและระบบชลประทาน ดังนั้น จนถึงขณะนี้ ถนนต่างๆในตำบลและถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลกับเมืองเบ๊นแจได้รับการยกระดับและก่อสร้างด้วยคอนกรีต  

ตำบลเซินดงมีคูคลอง 23 แห่งที่ได้รับการขุดลอก ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้น้ำในการผลิตเกษตรในเชิงรุก     ผ่านโครงการ “วันอาทิตย์ในชนบทใหม่” เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลเซินดงได้ทำความสะอาดถนนและขุดลอกคูคลอง นาย หวอวันชิ้ง ชาวบ้านหมู่บ้าน 2 ตำบลเซินดงได้เผยว่า

 พวกเราเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนในชนบท   ในหมู่บ้านที่ 2 ประชาชนบริจาคที่ดินทำเกษตรเพื่อขยายและก่อสร้างถนน 3 สาย      ในวันอาทิตย์ ประชาชนก็ได้ทำความสะอาดถนนต่างๆ”

พลังชีวิตใหม่ในตำบลชนบทใหม่เซินดง จังหวัดเบ๊นแจ - ảnh 2ถนนที่นี่ได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต

จากการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น บนเจตนารมณ์ดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเนื้อหาที่พรรคสาขาและทางการตำบลให้ความสนใจพิเศษ ตำบลเซินดงได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเซินดง  กลุ่มสหกรณ์ปลูกส้มโอสีเขียวทั้ง 2 แห่งที่ดำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ กิจการบริการและการค้าในตำบลเซินดงกำลังได้รับการพัฒนา มีส่วนร่วมสร้างงานทำและสร้างเสถียรภาพให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแต่ละปีของตำบลอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านด่ง รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของตำบลอยู่ที่กว่า 45 ล้านด่ง ตำบลเซินดงมีครอบครัวยากจนเพียง 29 ครอบครัวเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับชาติ 3 แห่ง

พรรคสาขาตำบลเซินดงมีสมาชิกพรรค 450 คน โดยได้รับการรับรองเป็นพรรคสาขาที่โปร่งใสและเข้มแข็งในตลอดหลายปีที่ผ่านมา เซินดงเป็นตำบลที่ 6 ของเมืองเบ๊นแจที่ได้รับการรับรองให้เป็นตำบลชนบทใหม่ สำหรับการสร้างสรรค์ตำบลชนบทใหม่ นาง ดั๋งทูเหี่ยน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาตำบลเซินดงได้เผยว่า

“แนวร่วมปิตุภุมิและองค์การต่างๆมีบทบาทหลักคือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติทุกมาตรฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยเฉพาะ มาตรฐานที่มีการเข้าร่วมของประชาชน เช่น การทำสะพาน การทำสะอาดสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการก่อสร้างกิจการต่างๆที่ทางการท้องถิ่นเปิดการรณรงค์ การรับรองเป็นตำบลชนบทใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชน ถนนได้รับการขยาย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางของประชาชน ในเวลาที่จะถึง ทางแนวร่วมปิตุภูมิจะส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในระดับสูง”

การที่ได้รับการรับรองเป็นตำบลชนบทใหม่ก็ถือว่า ยากแล้วแต่การธำรงมาตรฐานที่ได้รับก็ยากเหมือนกัน ดังนั้น พรรคสาขา ทางการและประชาชนตำบลเซินดงกำลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติมาตรฐานการสร้างสรรค์ตำบลชนบทใหม่ในระดับสูง ปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือการกู้เงิน การฝึกสอนอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในการพัฒนาการผลิต  เป็นต้น นาย ลิวหึวฟอง รองเลขาธิการพรรคสาขาตำบลเซินดงได้เผยต่อไปว่า

“พรรคสาขาเน้นการปฏิบัติมาตรฐานต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมและการคมนาคม คณะกรรมการประชาชนตำบลและองค์การต่างๆเน้นรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง   แม้ทางตำบลฯได้รับการรับรองเป็นตำบลชนบทใหม่แต่ทางตำบลยังคงรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมติของพรรคสาขาจนถึงปี 2025 จะได้รับการรับรองเป็นตำบลชนบทใหม่ในระดับสูง”

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เหตุภัยแล้งและโรคระบาด แต่การพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจของประชาชนในตำบลเซินดง เมืองเบ๊นแจเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก นี่เป็นผลการปฏิบัติขบวนการแข่งขัน “ด่งเขยเม้อย ซึ่งปฏิบัติบนเจตนารมณ์ของกระบวนปวงชนร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ในช่วงสงคราม”ที่พรรคสาขาจังหวัดเบ๊นแจเปิดการรณรงค์และการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด