ยกระดับคุณภาพการวางผังชนบทใหม่

(VOVworld)-ภายหลังปฏิบัติมติ193ของรัฐบาลเกี่ยวกับการวางผังชนบทใหม่ จำนวนต.ที่เสร็จสิ้นแผนผังการพัฒนาชนบทใหม่มีกว่าร้อยละ75 เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงปี2010 แต่จนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามแผนการของบางท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ .....

(VOVworld)-ภายหลังปฏิบัติมติ193ของรัฐบาลเกี่ยวกับการวางผังชนบทใหม่ จำนวนต.ที่เสร็จสิ้นแผนผังการพัฒนาชนบทใหม่มีกว่าร้อยละ75 เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงปี2010 แต่จนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามแผนการของบางท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจสอบแผนการปฏิบัติและการส่งเสริมทั้งระบบการเมืองให้เข้าร่วมพร้อมทั้งการเรียกร้องความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากประชาชนถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ มีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพการวางผังชนบทใหม่ - ảnh 1
งานด้านการวางผังชนบทใหม่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆในขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เท่านั้นหากยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและประเทศอีกด้วย

ตามข้อมูลจากกระทรวงก่อสร้าง ในจำนวนต.ชนบท1หมื่นแห่งทั่วประเทศ มีต.ร้อยละ75ได้เสร็จสิ้นการวางผังการพัฒนาชนบท ส่วนต.ที่เหลืออีกร้อยละ25นั้นกำลังประสบอุปสรรค์เนื่องจากการประสานงานระหว่างหน่วยปรึกษาและทางการท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการตรวจสอบแผนการ เช่นที่จ.หวิงฟุก นอกจากจิตสำนึกของประชาชนในการวางผังและปฏิบัติยังมีจำกัดแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านโดยเฉพาะเงินทุนก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคให้แก่การวางผังการพัฒนา ซึ่งเงินทุนที่เสนอในโครงการวางผังการพัฒนาชนบทของแต่ละต.อยู่ที่3พันล้านด่งแต่ถ้าคุณกับต.112แห่งในจ.ก็ถือเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ในขณะที่การลงทุนให้แก่โครงสร้างพื้นฐานมีน้อยมากและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง นายด่ามกวางต๊วน ผู้อำนวยการสถาบันวางผังเมืองและชนบทแห่งกระทรวงก่อสร้างเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ต้องผลักดันการประสานแหล่งเงินทุนจากโครงการอื่นๆในท้องถิ่นให้ความสนใจต่อต.ที่ขึ้นทะเบียนบรรลุมาตรฐานชนบทใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานการวางผังต้องเน้นในสามด้านหลักคือการผลิต การใช้ที่ดินและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการวางผังในแต่ละด้านไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันและจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะมีความซับซ้อนและไม่สอดคล้องกัน ซึ่งสร้างอุปสรรคให้แก่การบริหารและการปฏิบัติจริง

ส่วนตามความเห็นของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการก่อสร้าง ฟานทิหมีลิง การวางผังชนบทใหม่เป็นงานที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง ต้องมีวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐ วัฒนธรรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองความปรารถนาของประชาชน ซึ่งทางกระทรวงกำลังส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้ความสนใจต่อการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติทางกระทรวงจะรายงานต่อคณะกรรมการส่วนกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เร่งรัดงานด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และจะพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั้ง19ข้อเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น

งานด้านการวางผังชนบทใหม่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆในขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เท่านั้นหากยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและประเทศอีกด้วย ดังนั้นขั้นตอนการร่างแผนผังและอนุมัติต้องปฏิบัติอย่างมีวิทยาศาสตร์และถูกต้องเพื่อเอื้อให้แก่การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ และนำภาคชนบทของเวียดนามพัฒนาตามแนวทางทันสมัยอย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด