ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดหล่างเซิน

(VOVWORLD) - จากความได้เปรียบในการเป็นจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดหล่างเซิน ได้ทุ่มพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังเกิดประสิทธิผล
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดหล่างเซิน - ảnh 1หมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมเสตย์กวิ่งเซิน อำเภอบั๊กเซิน (VNJourney)

รูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 2 รูปแบบที่จังหวัดหล่างเซินกำลังปฏิบัติและมีประสิทธิผลสูง ได้แก่ หมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์กวิ่งเซิน อำเภอบั๊กเซินและหมู่บ้านโฮมสเตย์ หุยเลียน อำเภอ หุยหลุง โดยรูปแบบการท่องเที่ยวนี้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความได้เปรียบด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นาย เยืองกงจ่าย ที่เข้าร่วมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอำเภอบั๊กเซินได้เผยว่า “ในหลายปีที่ผ่านมา จากการปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ครอบครัวผมเป็นหนึ่งใน 5 ครอบครัวที่ปฏิบัติรูปแบบนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่านั้น หากยังสร้างงานทำให้แก่เยาวชนในตำบลอีกด้วย”

ภายหลัง 9 ปีของการปฏิบัติรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในตำบล กวิ่งเซิน อำเภอบั๊กเซิน หมู่บ้านท่องเที่ยวกวิ่งเซินได้มี 8 ครอบครัวพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่บรรลุมาตรฐานให้บริการนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์ รักษาและพัฒนาบ้านยกพื้นในท้องถิ่นต่างๆ อีกทั้งเก็บสะสม ผลิตอุปกรณ์การผลิต อาชีพพื้นเมืองได้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ศึกษาค้นคว้าและสัมผัสชีวิตของชนเผ่าไต เฉลี่ยแต่ละปี หมู่บ้านโฮมสเตย์ กวิ่งเซิน อำเภอบั๊กเซินต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ 1 หมื่นคน นาย Cheung Fe Lix นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงได้แสดงความประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านกวิ่งเซิน “พวกเรามาที่นี่ได้ 2 วันแล้ว มาเที่ยวที่นี่น่าสนใจมาก วันนี้ พวกเราปั่นจักรยานผ่านเส้นทางต่างๆถึงแม้เป็นเส้นทางขรุขระ แต่ทัศนียภาพที่นี่สวยมาก ผมชอบมาก”

ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดหล่างเซิน - ảnh 2นักท่องเที่ยวสัมผัสกับรายการศิลปะในกวิ่งเซิน 

เพื่อให้รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์พัฒนาและมีประสิทธิภาพ จังหวัดหล่างเซินได้ลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนที่มีความผูกพันกับการวางผัง สร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า อีกทั้งหล่างเซินยังเดินหน้าทำการเชื่อมโยงเขต ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรและความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเฉพาะของท้องถิ่น นาง เจิ่นถิบิ๊กแห่ง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหล่างเซินได้เผยว่า “ต่อจากกวิ่งเซินของบั๊กเซิน หุยเลียนของหุยหลุง ปัจจุบัน พวกเรากำลังลงทุนให้แก่ตำบลหวูลังของอำเภอ บั๊กเซิน เพื่อปฏิบัติเป็นการนำร่อง ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะให้ความสนใจและแนะนำประชาชนเพื่อสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมเสตย์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ทัศนียภาพที่สวยงาม เอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของผืนแผ่นดินและคนจังหวัดหล่างเซินล้วนเป็นเงื่อนไขเพื่อให้หล่างเซินพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ศักยภาพนี้ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนน มีกลไกและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา ซึ่งจะมีส่วนร่วมทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด