เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของชนเผ่าบานาในจังหวัดกอนตุม

(VOVWORLD) -ภายหลัง 10 ปีแห่งการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โฉมหน้าของตำบลดั๊กเรอวา เมืองกอนตุม จังหวัดกอนตุม ซึ่งเป็นเขตที่มีชนเผ่าบานาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  ถนนสายต่างๆในตำบลได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต  ระบบสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย ตลาด บ้านโรงและบ้านไม้ยกพื้นได้รับการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เนินกาแฟ พื้นที่ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังกำลังเจริญงอกงามเป็นอย่างมาก

เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของชนเผ่าบานาในจังหวัดกอนตุม - ảnh 1ถนนสายต่างๆในตำบลดั๊กเรอวา เมืองกอนตุม จังหวัดกอนตุมได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต

ตำบลดั๊กเรอวามีหมู่บ้าน 5 แห่ง มีครอบครัวเกือบ 860 ครอบครัว มีประชากรกว่า 2,600 คน เมื่อหลายปีก่อน ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่อาศัยการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจไม่สูง อัตราครอบครัวยากจนอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ดี โฉมหน้าชนบทและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อท้องถิ่นเริ่มปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ที่หมู่บ้านกอนเยอดรี ใกล้สะพานกอนกลอ ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่มีความยาวและสวยที่สุดในเขตเตยเหงวียนที่ข้ามแม่น้ำดั๊กบลา ถนนสายต่างๆได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต   จำนวนไร่กาแฟ สวนผลไม้และฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์นับวันเพิ่มมากขึ้น  นาย อาหมีม ชาวบ้านคนหนึ่งได้เผยว่า  จากการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ที่หมู่บ้านกอนเยอดรี ครอบครัวต่างๆได้สร้างฐานะจากการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์  รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 150 -180 ล้านด่งต่อปี   นาย อาหมีมได้เผยว่า

“ การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ช่วยให้เศรษฐกิจพัฒนาและสร้างรายได้ที่ดี จากการใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ ครอบครัวผมได้ลงทุนปลูกกาแฟ การเลี้ยงวัวและหมูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งครอบครัวผมสามารถหลุดพ้นจากความยากจน  มีเงินเพื่อก่อสร้างบ้าน ซื้อรถและเลี้ยงลูก  ผมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือให้ครอบครัวต่างๆปฏิบัติตาม” 

ก็เหมือนกับหมู่บ้านกอนเยอดรี  หมู่บ้านกอนเกอตูของตำบลดั๊กเรอวาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งนับตั้งแต่การปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นางอีมาย ชาวบ้านเผยว่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อน การเดินทางระหว่างหมู่บ้านกับตำบลต้องใช้เวลาไม่มากเนื่องจากมีถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตำบลได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต  นาง อีมายได้เผยว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนร่วมของครอบครัวของเธอด้วย

“ครอบครัวของดิฉันได้บริจาคที่ดินนับสิบตามรางเมตรเพื่อก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน นี่คือแนวทางที่ถูกต้องของพรรคและรัฐ ซึ่งพวกเราก็ปฏิบัติตาม การก่อสร้างถนนเอื้อให้แก่การเดินทางและการพัฒนาเศรษฐกิจ”

เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของชนเผ่าบานาในจังหวัดกอนตุม - ảnh 2ภายหลัง 10 ปีแห่งการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ จำนวนบ้านเรือนของประชาชนตำบลดั๊กเรอวาที่ได้รับการก่อสร้างใหม่นับวันเพิ่มมากขึ้น 

นาย ดว่านวันเหิว ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลดั๊กเรอวาได้เผยว่า จากการกำหนดอุปสรรคที่ท้องถิ่นต้องเผชิญ  ทางการตำบลดั๊กเรอวาได้เป็นฝ่ายรุกในการจัดทำมติ แผนการและกำหนดมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทุกชั้นชนในการปฏิบัติ นับตั้งแต่ปี 2011 มาจนถึงปัจจุบัน  ยอดเงินทุนเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของตำบลอยู่ที่ 1 แสนล้านด่ง ซึ่งประชาชนบริจาคเงินเกือบ 5 หมื่น 9 พันล้านด่งหรือคิดเป็นร้อยละ 60  ถนนในเขตชนบทที่มีความยาว 35 กิโลเมตรได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 3 แห่ง ช่วยเชื่อมต่อระบบสายไฟฟ้าแห่งชาติ  ในท้องถิ่น มีครอบครัวที่ยากจน 86 ครอบครัวจากจำนวนทั้งหมด 860 ครอบครัวเท่านั้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่เกือบ 40 ล้านด่ง คาดว่า ในปี 2021 นี้ ตำบลดั๊กเรอวาจะบรรลุมาตรฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อีกหลายมาตรฐาน

“ตำบลดั๊กเรอวาได้บรรลุ 12 มาตรฐานจากจำนวนทั้งหมด 19 มาตรฐาน ในปี 2021 นี้ พวกเราจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติอีก 3 มาตรฐานในด้านคมนาคม การผลิตและสิ่งแวดล้อม พวกเราก็ยังได้วางแผนการปฏิบัติในปีต่อๆไปและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จนถึงต้นปี 2023 พวกเราจะเสร็จสิ้นการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในต้นปี 2023”

ปีนี้ ประชาชนชนเผ่าบานาฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้เริ่มมีประสิทธิผล ถนนในหมู่บ้านได้รับการก่อสร้างอย่างสะอาดสวยงามและประชาชนมีไฟฟ้าใช้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด