วิทยาลัย ท้ายเงวียน - ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรของกลุ่มนักเรียนต่างชาติจากรุ่นสู่รุ่น

(VOVWORLD) - วิทยาลัย ท้ายเงวียน อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศเหนือ 70 กิโลเมตร ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ และสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานของกลุ่มสามประเทศพี่น้องบนคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1978 และอยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการประชาชนจังหวัดท้ายเงวียน ด้วยวัตถุประสงค์คือ ฝึกอบรมและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในสาขาเศรษฐศาสตร์-การเงิน การบริการ และเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาเวียดนาม กัมพูชา และลาว เพื่อเป็นส่วนช่วยในกระบวนการสร้างสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ

ในตลอดเวลา 45 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัย ท้ายเงวียน ได้จัดการเรียนการสอนใน 26 สาขา ให้แก่นักเรียนนักศึกษากว่า 2,800 คน ซึ่งในนั้นมีนักเรียนชาวกัมพูชาและลาว 384 คน รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ เจิ่น วัน เกวี๊ยด อธิการบดีวิทยาลัยท้ายเงวียน เผยว่า ตั้งแต่ปี 2016 ทางวิทยาลัยได้วางรากฐานความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรมกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปัจจุบัน ได้มีการเชื่อมโยงด้านการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนใน 16 จังหวัดของกัมพูชา

“เมื่อปี 2004 รัฐบาลกัมพูชาได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพตามกระแสความต้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับวิทยาลัย ท้ายเงวียน ในการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนและสอดคล้องกับความต้องการของกัมพูชา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการโรงแรม การท่องเที่ยว การเงินและการธนาคาร เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความร่วมมือที่รอบด้านระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา”

วิทยาลัย ท้ายเงวียน - ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรของกลุ่มนักเรียนต่างชาติจากรุ่นสู่รุ่น - ảnh 1รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ เจิ่น วัน เกวี๊ยด อธิการบดีวิทยาลัยท้ายเงวียน 

ด้วยความปรารถนาดีที่จะช่วยให้นักเรียนต่างชาติมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มนักเรียนต่างชาติ โดยจัดให้นักเรียนชาวกัมพูชาและลาวอยู่ติดกับห้องพักของนักเรียนและอาจารย์คนเวียดนามเพื่อให้พวกเขาสามารถมีการแลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างสะดวก นาง Kim Samnang นักศึกษาชาวกัมพูชา เผยว่า

“หนูรู้สึกภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในนักเรียน 2 คนของจังหวัดที่ได้มาเรียนที่วิทยาลัยท้ายเงวียน ซึ่งคุณภาพในการศึกษาและการฝึกอบรมของโรงเรียนอยู่ในระดับที่ดี มีการฝึกอาชีพในหลากหลายสาขา ส่วนอาจารย์ทุกคนก็ให้ความช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมาก แม้สาขาวิชาของหนูเรียนยาก แต่หนูก็พยายามอย่างเต็มที่ ในขณะที่อาจารย์ก็สอนช้า ๆเพื่อช่วยให้หนูเข้าใจได้มากขึ้น มีเพื่อนๆ และพี่ๆ ร่วมห้องก็ช่วยอธิบายเวลาที่หนูเรียนแล้วไม่เข้าใจ ตอนนี้ หนูก็คุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่นี่และมีความสุขมาก”

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัย ท้ายเงวียน ได้มีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการฝึกอบรมในทุกวิชาและสาขาวิชาชีพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ว่าจ้างได้อย่างดี นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนให้แก่กลุ่มนักเรียนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอีกด้วย ในขณะที่มีการผลักดันกระบวนการแข่งขันสอนดีเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบผลสำเร็จมากมาย ด็อกเตอร์ ฝ่ามหงอกแอง หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมของวิทยาลัยท้ายเงวียน เผยว่า

“ครูทุกคนก็พักอยู่ใกล้วิทยาลัยและล้วนมีคุณวุฒิในด้านการสอน ซึ่งในนั้น มีหลายท่านได้รับรางวัลครูดีเด่น เมื่อจบการศึกษา นักเรียนจะมีความรู้ที่ดีและตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ทางโรงเรียนหวังว่า ในเวลาข้างหน้า จะมีนักเรียนชาวกัมพูชาที่เลือกเวียดนามและจังหวัดท้ายเงวียนเป็นสถานที่ศึกษาและวิจัยมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาในภูมิภาคและโลก”

วิทยาลัย ท้ายเงวียน - ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรของกลุ่มนักเรียนต่างชาติจากรุ่นสู่รุ่น - ảnh 2นาย Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา

ภายหลังเวลา 8 ปีของความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับกัมพูชา มีนักศึกษา 73 คนจาก 3 รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศ โดยทุกคนมีงานทำพร้อมรายได้ที่มั่นคง และยังมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อประเทศชาติ ปัจจุบัน มีนักศึกษารุ่นที่ 4, 5, 6 รวม 108 คนกำลังศึกษาที่วิทยาลัย นาย Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาได้แสดงความมั่นใจในผลลัพธ์ต่างๆ ที่วิทยาลัย ท้ายเงวียน ได้บรรลุ

“ผมขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ของกัมพูชาผ่านการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชาวกัมพูชา โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาที่กลับประเทศล้วนได้ทำงานในกระทรวง หน่วยงาน และองค์กรธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งสร้างประโยชน์เชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญด้านอาชีวศึกษและการฝึกอบรมด้านเทคนิค พร้อมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเวียดนามและกัมพูชาได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ และหวังว่า ในอนาคต พวกเราจะสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้น เพื่อให้การฝึกอบรมของทั้งสองประเทศมีการพัฒนามากขึ้น”

วิทยาลัย ท้ายเงวียน - ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรของกลุ่มนักเรียนต่างชาติจากรุ่นสู่รุ่น - ảnh 3วิทยาลัย ท้ายเงวียน - ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรของกลุ่มนักเรียนต่างชาติจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ ด้วยระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและคณาจารย์ที่มีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ คณะผู้บริหารวิทยาลัย ท้ายเงวียน มีความเชื่อมั่นว่า พันธกิจของโรงเรียนนับวันมีความมั่นคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาแห่งนี้ ไม่เพียงแค่สำหรับนักเรียนต่างชาติในกัมพูชาและลาวเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางในการฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับนักเรียนต่างชาติทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด